Norsk Sjømannsforbund gir full støtte til streiken i SLB UK

Norsk Sjømannsforbund understreker at arbeid i norske farvann må skje på norske lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet gir nå økonomisk bidrag til streiken i SLB UK.

– Vi forventer at all aktivitet i norske farvann skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter derfor fullt opp om arbeidet for å få på plass en tariffavtale for de ansatte i SLB UK som arbeider om bord på fartøyet «Island Captain», sier nestleder i Norsk Sjømannsforbund, Jahn Cato Bakken.

Sjømannsforbundet har bestemt å gi 20.000 kroner til IE&FLTs arbeid med å kreve tariffavtale for medlemmene i SLB UK. Disse jobber til daglig om bord i brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» på Ekofisk, men har vært i streik siden mars i fjor.

Jahn Cato Bakken, nestleder i Norsk Sjømannsforbund.

De SLB UK-ansatte utfører arbeid etter oljeserviceavtalen, men både lønns- og arbeidsbetingelser er langt unna nivået i bransjen. Industri Energi krever tariffavtale for sine medlemmer i SLB UK, noe bedriften nekter å imøtekomme.

Bakken er klar på at operatørselskapene på sokkelen bør ha et spesielt ansvar med å sikre norske vilkår på norsk sokkel.

-Operatøren, i dette tilfellet ConocoPhillips, bør være økonomisk ansvarlig for å sikre at alt arbeid på deres kontrakter på norsk sokkel og i norske farvann, skjer med norske lønns- og arbeidsvilkår, sier han.

Sjømannsforbundet organiserer sjøfolk på «Island Captain».

Les mer om streiken i SLB UK