-Arbeidskamp på norsk sokkel skal reguleres av norsk rett

Rettssaken om IE&FLT kan gå til sympatistreik i Archer, til støtte for kravet om tariffavtale i SLB UK, startet i Arbeidsretten i Oslo torsdag. – Arbeidskamp på norsk sokkel skal reguleres av norsk rett, understreker LOs advokater i åpningsinnlegget.

Industri Energis medlemmer i oljeserviceselskapet SLB UK har vært i streik siden slutten av mars i fjor. SLB UK utfører brønnstimuleringstjenester fra fartøyet “Island Captain” på Ekofisk-feltet.

-Saken som i dag startet i Arbeidsretten handler om vår rett til å gå til sympatiaksjoner i Archer for at streiken i SLB UK skal få mer effekt. Jeg opplever at LOs advokater er utrolig godt forberedt, sier nestleder Ommund Stokka i IE&FLT.

Arbeidsretten skal avgjøre lovligheten av sympatiaksjoner etter norsk arbeidsrett. Motparten Norges Rederiforbundet mener saken hører inn under utenlandsk rett og at den varslede sympatiaksjonen i Archer er tariffstridig. Det er satt av tre dager i Arbeidsretten.

Arbeider på norsk sokkel

– Vi vil gå til sympatiaksjoner fordi uorganiserte i dag gjør arbeidet som våre streikende medlemmer i SLB UK skulle gjort, dermed svekker de effekten av streiken, sier Stokka.

Han forklarer at arbeidet som medlemmene i SLB UK gjør på brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» skjer på norsk sokkel og skal reguleres av norske lønns- og arbeidsvilkår, gjennom oljeserviceavtalen, uansett hvilket pass de ansatte har eller hvor selskapet er registrert.

-Våre streikende medlemmer i SLB UK jobber på et norskregistrert fartøy, som er spesialutrustet for arbeid på norsk sokkel. Selskapet SLB UK har kontrakt med ConocoPhillips Norge, for å øke olje- og gassutvinningen på Ekofisk-feltet, på norsk sokkel, sier Stokka.

Et kjernepunkt for LOs advokater første dag i retten er nettopp å understreke at arbeidskamp på norsk sokkel skal reguleres av norsk rett.

Prinsipielt viktig for alle offshorearbeidere

LO/IE&FLT vil ta ut 51 medlemmer i Archer i sympatistreik, siden disse jobber på Ekofisk, tett opp mot de SLB UK-ansatte.

Christopher Talgø, tillitsvalgt i Archer og leder for OSA-samarbeidskomité sier dette er en prinsipielt viktig sak for alle som jobber på norsk sokkel.

-Det er svært viktig at forbundet vårt kan ta i bruk slike virkemidler for å støtte opp om vårt hovedkrav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, sier Talgø.

Han slår fast at det er solid støtte for streiken blant medlemmene.

Les mer om streiken:

Temaside om streiken i SLB UK

Flere klubber vil nekte å samarbeide med nytt personell på «Island Captain»

SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

Et gufs fra fortiden, sier leder i Ekofisk-komiteen

Dette jobber de streikende i SLB UK med til daglig

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse

Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Havnearbeiderne i Esbjerg støtter de streikende i SLB UK