80.000 medlemmer står bak kravet om tariffavtale i SLB UK

-Vi er 80.000 medlemmer som støtter våre streikende britiske medlemmer og som står bak kravet om tariffavtale i SLB UK, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT på Styrke-konferansen tirsdag.

Styrke-konferansen arrangeres på Sola tirsdag og onsdag som en fortsettelse av sammenslåingslandsmøtet mellom Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Forbundsleder for det nye forbundet IE&FLT åpnet konferansen med å peke streiken i SLB UK som har pågått siden mars. Dette er den lengst varige streiken på norsk sokkel noensinne.

Ni britiske IE&FLTmedlemmer er i streik i SLB UK. Kravet deres er tariffavtale med norsk lønns- og arbeidsvilkår, for arbeid de gjør på norsk sokkel, noe ledelsen i selskapet nekter å imøtekomme.

350 deltakere på Styrke har T-skjorter med teksten “Vi støtter streiken i SLB UK”. Foto: Egil Brandsøy

-Vi er nødt til å vinne denne kampen. Vi har ikke noe valg. Hvis arbeidsgivere ser at de kan slippe unna tariffavtale på norsk sokkel så vil dette bre om seg og utfordre den etablerte arbeidslivsmodellen på sokkelen, sier Frode Alfheim.

Han er klar på at det nye storforbundet IE&FLT, med 80.000 medlemmer, ikke aksepterer at noen selskaper utfordrer den norske modellen på norsk sokkel.

-Det er det norske folks ressurser som selskapene har fått tilgang til. Da skal arbeidet med å utvinne disse skje med norske lønns- og arbeidsvilkår, og med tariffavtale på plass, sier Alfheim.

Fem av de ni streikende britene er til stede på Styrke-konferansen. De ble tatt opp på scenen til stående applaus fra de nær 350 konferansedeltakerne.

Stående applaus til de streikende medlemmene i SLB UK på Styrke-konferansen. Foto: Atle Espen Helgesen

Den ene av dem, som ikke kan navngis av frykt for represalier fra selskapet, understreker at han håper på snarlig løsning som gjør at han kan gå tilbake til jobben.

-Vi er i streik fordi arbeidsgiveren vår nekter oss den lønnen og de arbeidsvilkårene som vi har krav på når vi jobber på norsk sokkel. Det å stå i streik er krevende og vi har blitt herset med og truet av SLB UK. Tre av oss er oppsagt og seks omplassert.

-Vi ønsker å komme tilbake i arbeid så snart som mulig. Men vi tillater ikke å bli herset med. Vi står på vår rett til å ha en tariffavtale og vil kjempe så lenge det trengs, sier den ene streikende til stående applaus fra salen.

Les mer om streiken:

Temaside om streiken i SLB UK

Streikeskygge over åpning av nytt oljefelt

Flere klubber vil nekte å samarbeide med nytt personell på «Island Captain»

SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

Et gufs fra fortiden, sier leder i Ekofisk-komiteen

Dette jobber de streikende i SLB UK med til daglig

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse

Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Havnearbeiderne i Esbjerg støtter de streikende i SLB UK