SLB UK-streiken på Ekofisk-feltet: Varsler sympatistreik

Industri Energi og LO har varslet Norges Rederiforbund om at 51 medlemmer i Archer tas ut i sympatistreik. Streikevarselet kommer som en reaksjon på at SLB UK benytter uorganisert arbeidskraft til å utføre våre streikende medlemmers arbeidsoppgaver på Ekofisk-feltet.

Industri Energis medlemmer i oljeserviceselskapet SLB UK har siden 31. mars vært i streik for å få tariffavtale. SLB UK utfører brønnstimuleringstjenester fra båten “Island Captain” på Ekofisk-feltet, hvor ConocoPhillips er operatør. Som følge av streiken skulle dette arbeidet vært betydelig redusert. Streiken har likevel hatt liten effekt, da SLB UK har tatt i bruk uorganisert arbeidskraft til å utføre de streikende sine arbeidsoppgaver.

 – Slik oppførsel er uhørt i norsk arbeidsliv. For å sikre effekt av streiken ser vi oss nødt til å varsle sympatistreik, sier Industri Energi-nestleder, Ommund Stokka.

Tar i bruk kraftig verktøy for å få tariffavtale

Sympatistreiken vil medføre at vedlikeholdsarbeidet i brønnene stopper opp. I tillegg bistår Archer SLB UK i brønnstimuleringsarbeidet, som også vil stoppe opp.

– Det er et kraftig verktøy vi nå tar i bruk, men det er også helt nødvendig. Det er første gang i moderne tid vi møter slik oppførsel på norsk sokkel. Hele forbundet er klare til å gjøre det som må til for å vinne frem i kravet om noe så grunnleggende i norsk arbeidsliv, som en tariffavtale, sier Stokka.

Industri Energi-nestleder Ommund Stokka er opptatt av å sikre like lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Foto: Egil Brandsøy.

Han forklarer at det systematiske arbeidet mot sosial dumping, og for et organisert arbeidsliv med tariffavtaler, har stått sentralt gjennom hele oljeserviceavtalens levetid.

– Å sikre like arbeidsvilkår for alle på norsk sokkel, har alltid hatt høyeste prioritet hos oss. Så lenge du jobber på norsk sokkel, skal det ikke spille noen rolle hvilken nasjonalitet verken arbeidstaker eller arbeidsgiver har, sier han.

Norsk sokkel skal ikke være arena for kappløp mot bunnen

De SLB UK-ansatte om bord i «Island Captain» utfører arbeid omfattet av oljeserviceavtalen, men både lønns- og arbeidsbetingelser er under nivået i bransjen. De jobber en 28-28-rotasjon, med en lønn betydelig under tariff, uten kompensasjon for overtid eller nattarbeid.

Brønnstimuleringsfartøyet “Island Captain” ved kai i Esbjerg. Fartøyet bruker den danske oljebyen som forsyningsbase for sin aktivitet på norsk sokkel. Foto: Christopher Talgø

Stokka forklarer at kampen for tariffavtale i SLB UK også handler om selskapenes konkurransevilkår seg imellom, og at bransjen selv har en sterk egeninteresse av at SLB UK forholder seg til at de er i Norge, når de utfører arbeid på Ekofisk-feltet.

– Dersom de får lov til å drive med dumping av lønns- og arbeidsvilkår, blir det skeive konkurranseforhold og fare for kappløp mot bunnen tilstander på sokkelen. Vi kommer ikke til å akseptere at SLB UK gjør Ekofisk-feltet til en arena for et slikt råttent kappløp, slår han fast.

Sympatistreiken har en varslingsfrist på 21 dager. Den vil starte opp fra 27. september.

Read the article in English.

Les mer:

Flere klubber vil nekte å samarbeide med nytt personell på «Island Captain»

SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

-Et gufs fra fortiden, sier leder i Ekofisk-komiteen

Dette jobber de streikende i SLB UK med til daglig

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse

Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Havnearbeiderne i Esbjerg støtter de streikende i SLB UK