Nytt meklingsforsøk med SLB UK førte ikke fram, streik fra natt til fredag

Industri Energi gjenopptok denne uka mekling med oljeserviceselskapet SLB UK for å gjøre et nytt forsøk på å få tariffavtale i selskapet. Meklingen førte ikke fram og det blir dermed streik fra midnatt 30. mars.

Industri Energi tar ut sine medlemmer i SLB UK i streik fra 30. mars klokken 2400. I første omgang tas fem medlemmer ut i streik, ytterligere fire tas ut om en måned.

-Det var ikke mulig å enes om et resultat i meklingen, sier nestleder Ommund Stokka som har ledet meklingen for Industri Energi.

Partene har de siste to dagene meklet på Sola, utenfor Stavanger.

Industri Energi har krevd oljeserviceavtalen gjeldende for sine medlemmer i SLB UK som jobber på «Island Captain». Dette fartøyet har kontrakt for å drive brønnstimulering på Ekofisk-feltet lengst sør på norsk sokkel.  «Island Captain» bruker danske Esbjerg som forsyningsbase.

Industri Energis britiske medlemmer på dette fartøyet har lønns- og arbeidsvilkår som er langt under oljeserviceavtalen. – Vi kan ikke akseptere sosial dumping på norsk sokkel, sier Stokka.

Les mer:

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse