Oljepakken har sikret aktivitet og arbeidsplasser i mange tiår

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, understrekte på LOs olje- og gasskonferanse at oljepakken har sikret aktivitet og arbeidsplasser over hele landet i mange tiår framover.

LOs olje- og gasskonferanse samler over to dager 170 tillitsvalgte og verneombud i Bergen for diskusjoner om petroleumsbransjens framtid.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, åpnet konferansen. Han understrekte at oljepakken, som blant annet Industri Energi kjempet for ved starten av koronapandemien, har sikret aktivitet i oljebransjen i lang tid framover.

-Oljepakken ble støttet av et bredt flertall på Stortinget, der kun 17 prosent av representantene stemte imot. Den har sikret nye investeringer for flere hundre milliarder kroner. Det sikrer sysselsetting i alle ledd av næringen og langs hele kysten, og gir arbeid i mange tiår framover, sier Alfheim.

Ifølge Oljedirektoratet ble det levert 17 nye planer for utbygging av drift (PUD) innen fristen ved utløpet fjoråret. Samlet skal det investeres for cirka 400 milliarder kroner, som følge av oljepakken.

Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

Oljepakken har sikret aktivitet og arbeidsplasser

Aker BP leverer rekordmange utbyggingsplaner

Inne i en alvorlig tid

Alfheim legger vekt på at vi er inne i en alvorlig tid, der pandemien ble avløst av Russlands invasjon av Ukraina.

-Bortfallet av russisk gass til Europa må erstattes fra andre hold. Produksjonen fra norsk sokkel er økt med åtte prosent siste år. Det betyr at vi leverer kolossalt mye energi til Europa i form av gass, faktisk hele ti ganger så mye som vår totale vannkraftproduksjon, sier Alfheim.

Drøyt 170 deltakere på årets olje- og gasskonferanse. Foto: Atle Espen Helgesen

Han berømmer de tillitsvalgte og medlemmene for jobben de gjør for å sikre energiforsyning til Europa og dermed industriproduksjonen på kontinentet.

Alfheim understreker at det fortsatt må letes etter mer olje og gass på sokkelen. Industri Energi-lederen er derfor storfornøyd med at olje- og energiminister Terje Aasland på LOs olje- og gasskonferanse tirsdag offentliggjorde at regjeringen vil lyse ut 92 nye blokker i kommende konsesjonsrunde (TFO2023).

Storsatsing på havvind

Statsråd Terje Aasland understrekte på konferansen at regjeringen har store ambisjoner i olje-, gass- og energipolitikken.

-Vi skal utvikle ikke avvikle norsk sokkel, men da er det en forutsetning at vi lykkes med å kutte klimautslippene fra denne næringen. Elektrifisering er hovedingrediensen for å lykkes. Det skal vi få til, sa Aasland.

Samtidig gir havvind fantastiske muligheter. Vi vil ha opp tempoet i denne satsingen og vil bygge ut 30.000 MW innen 2040. Det vil gi store industrielle muligheter og bidra til å øke aktiviteten på sokkelen. I tillegg kommer storstilt satsing på karbonfangst og -lagring, samt satsing på blått hydrogen og havbunnsmineraler, sa Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på LOs olje- og gasskonferanse. Foto: Atle Espen Helgesen

Administrerende direktør i Offshore Norge, Hildegunn Blindheim, slo på olje- og gasskonferansen fast at kraft fra land er hovedtiltaket for å redusere utslippene fra sokkelen. – Vi må ha kraft fra land for at utslippskuttene skal skje raskt nok og monne, sa hun.

Blindheim påpekte at det år for år blir færre og dermed dyrere CO2-kvoter i markedet. – Hvis ikke de lønnsomme prosjektene gjennomføres blir det dyrere og vanskeligere for Norge å nå sine klimaforpliktelser, sa hun.

Trenger samfunnets aksept

Frode Alfheim minnet forsamlingen om at Industri Energis landsmøte har vedtatt at de nasjonale utslippene skal ned, både i landindustrien og offshore.

– Men vi skal ikke sette arbeidsplassene opp mot hverandre. Derimot skal vi sikre at det er nok kraft til begge bransjene. Svaret ligger i at vi må bygge ut mer kraft og nett, sier han.

Alfheim understreker at «vi må skynde oss langsomt og sikre samfunnets aksept».

-Når vi skal øke kraftproduksjonen er det nødvendig å sikre lokal forankring og styrke lokal industri. For å få folkelig aksept er det nødvendig at nye kraftutbygginger viser igjen i form av nye arbeidsplasser og lokal verdiskaping, sier han.