Aker BP leverer rekordmange utbyggingsplaner

Aker BP annonserte fredag utbyggings- og investeringsplaner for 200 milliarder kroner på sokkelen de neste årene. Det synes forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er helt fantastisk.

– Det er fantastisk å se hva norske industriarbeidere er i stand til å levere av energi, inntekter til fellesskapet og arbeidsplasser. Europa skriker etter mer energi fra Norge i lang tid framover. Da er det viktig at Norge, i den vanskelige situasjonen, tar ansvar som en forutsigbar og langsiktig leverandør av energi, sier Alfheim

Terje Aasland og Frode Alfheim etter overleveringen av prosjektene til olje- og energiministeren. Foto: Privat

Videre er Alfheim opptatt av den enorme betydningen de planlagte utbygningene vil ha for fellesskapet:

-Disse ti feltene vil gi oppdrag til norsk leverandørindustri og arbeidsplasser på sokkelen. Det er en enorm satsing vi nå ser fra Aker BP med investering på 200 milliarder, som vil gi 150.000 årsverk i Norge. Det vil gi mer energi og store skatteinntekter som er viktig for å finansiere vår felles velferd.

Inghard Haugeberg er leder i ABC-klubben som er Industri Energis forening i Aker BP. Han er glad for planene, men påpeker at man fortsatt har arbeid fremfor seg.

-Vi må finne løsninger som fungerer godt og ivaretar de ansatte. Dette er avgjørende når prosjektene går mer over til fjernstyring og autonome løsninger. Dette krever samarbeid mellom partene i beste norsk tradisjon for aktiviteten på norsk sokkel. 

Leder for ABC-klubben, Ingard Haugeberg er svært fornøyd med nyhetene. Foto: Privat

Oljepakken helt sentral for aktivitet på sokkelen

Industri Energi var en sentral aktør i 2020 for å få på plass oljepakken som ble laget for å sørge for fortsatt aktivitet i petroleumsnæringen, og for at industribedriftene tilknyttet sokkelen ikke skulle miste viktige fagmiljø.

Oljepakken var utrolig viktig å få landet. Den har lagt grunnlaget for dette løftet i investering på sokkelen som vil gi mer energi og flere arbeidsplasser. Nå får vi betalt for aktivitetspakken som opprettholdt kapasitet og kompetanse som Aker BP og leverandørindustrien nå vil bruke i denne satsingen og utvikling av nye grønne arbeidsplasser.

Les også:

Svært gledelig at oljeselskapene leverer slik vi har krevd

Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien