-Svært gledelig at oljeselskapene nå leverer slik vi har krevd

torsdag 11. juni 2020

Forbundsleder Frode Alfheim og klubblederne Ingard Haugeberg og Per Martin Labråthen i Industri Energi er strålende fornøyd med at Equinor og AkerBP torsdag presenterte et felles konsept for utbygging av Noaka/Krafla-området. – Det betyr at selskapene leverer i forhold til det vi har krevd, sier Alfheim.

Fagforeningene i AkerBP og Equinor har jobbet jobbet for en felles løsning i Noaka-området i Nordsjøen. Her tillitsvalgte Ingard Haugeberg (AkerBP), Trine Hansen Stavland (Equinor) og Per Martin Labråthen (Equinor) rett før pressekonferansen på Forus. Foto: Atle Espen Helgesen
Fagforeningene i AkerBP og Equinor har jobbet jobbet for en felles løsning i Noaka-området i Nordsjøen. Her tillitsvalgte Ingard Haugeberg (AkerBP), Trine Hansen Stavland (Equinor) og Per Martin Labråthen (Equinor) rett før pressekonferansen på Forus. Foto: Atle Espen Helgesen

Forbundslederen understreker at dette vil bli den neste store nye utbyggingen i Nordsjøen. Det skal utvinnes 500 millioner fat olje og gass fordelt over et område med flere reservoarer. Og det snakkes om investeringer på 50-60 milliarder kroner. Totalt vil prosjektet kunne gi 50-60.000 årsverk.

-Dette prosjektet sikrer igangsetting av nye prosjekter på sokkelen og sikrer arbeid for hele verdikjeden, fra prosjektorganisasjonen, boring av brønner og samt langsiktig arbeid for oljeservice og baseaktivitet.

Alfheim berømmer Industri Energis klubbledere i AkerBP og Equinor, Ingard Haugeberg og Per Martin Labråthen, for å ha stått på i lang tid for å sikre en felles utbyggingsløsning av dette området.

Fagforeningene spilte en sentral rolle

Stor medieinteresse rundt Noaka-løsningen. Her blir klubbleder Per Martin Labråthen intervjuet av NRK sammen med AkerBP-sjef Karl Johnny Hersvik. Foto: Atle Espen Helgesen
Stor medieinteresse rundt Noaka-løsningen. Her blir klubbleder Per Martin Labråthen intervjuet av NRK sammen med AkerBP-sjef Karl Johnny Hersvik. Foto: Atle Espen Helgesen

Ingard Haugeberg i AkerBP slår fast at fagforeningene har spilt en sentral rolle gjennom å legge press på sine respektive selskaper og understreker at oljepakken fra Stortinget har gitt det avgjørende dyttet for å få realisert prosjektet.

-Vi har samarbeidet godt med fagforeningen i Equinor, og med konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker for å få realisert dette prosjektet, sier Haugeberg.

-Det gjør at vi nå får i gang et stort offshoreprosjekt som både vil sikre arbeidsplasser og samtidig gi svære skatteinntekter til samfunnet. Ikke minst er dette ekstremt viktig i forhold til å skape langsiktighet for bransjen, sier han.

Hovedtillitsvalgt Per Martin Labråthen i Equinor understreker nødvendigheten av å få i gang nye store prosjekter som skaper økt aktivitet i en krevende tid.

– Industri Energi-klubbene og forbundet skal ha mye av æren for at selskapene lyktes med å finne en felles løsning om Noaka/Krafla. Vi lokalt har samarbeidet godt og lagt press på selskapene, sammen med arbeidet forbundsleder Frode Alfheim har gjort for å få på plass oljepakken på Stortinget. Det har vært helt avgjørende for å få til denne enigheten, sier Labråthen.

Han opplyser at konseptet som ble presentert i dag innebærer at det skal bygges to nye produksjonsplattformer på feltet, noe som vil legge til rette ny infrastruktur i området og sånn sett bidra til mer leting etter tilleggsressurser.

-Det ligger svært mye positivt i disse planene, også i forhold til et grønnere fokus på sokkelen, sier han.

Forbundslederen med på pressekonferansen

Forbundsleder Frode Alfheim deltok på pressekonferansen via videolink. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim deltok på pressekonferansen via videolink. Foto: Atle Espen Helgesen

På dagens pressekonferanse i Equinors hovedkontor i Stavanger deltok forbundsleder Frode Alfheim på videolink sammen med direktørene Arne Sigve Nylund i Equinor og Karl Johnny Hersvik fra AkerBP.

Alfheim understrekte på pressekonferansen at dette er en viktig dag, ikke bare for de ansatte i de to oljeselskapene, men for hele oljebransjen og hele landet.

–Etter noen tøffe uker med forhandlinger har vi fått på plass en politisk tiltakspakke for olje- og gassindustrien som løser ut nye store prosjekter på norsk sokkel, akkurat slik vi har krevd, sa han.

Konserndirektør for utbygging og drift på norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, fulgte opp og understrekte at dette er et godt eksempel på den norske trepartsmodellen i praksis.

 

Les også:

Industri Energi krever at nå må prosjektene settes igang

Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser