Oljepakken har sikret aktivitet og arbeidsplasser

En fersk rapport viser at oljepakken har sikret aktiviteten på sokkelen. Her fra Statfjord C. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
En fersk rapport viser at oljepakken har sikret aktiviteten på sokkelen. Her fra Statfjord C. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 15. juni 2021

-Oljepakken, som vi var en sterk pådriver for, har fungert etter hensikten. Den har sikret aktivitet og arbeidsplasser på norsk sokkel. Og den bidrar til at vi har flere bein å stå på i framtiden, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Da pandemien traff Norge i fjor vår ga KonKraft-partnerne, deriblant Industri Energi, innspill til myndighetene om midlertidige endringer i oljeskattesystemet, som nå gjør industrien i stand til å fortsette å skape verdier, utvikle kompetanse og jobbe videre med omstilling til en nullutslippsframtid.

En fersk analyse fra Rystad Energy viser at oljepakken og de midlertidige skattelettelsene har virket etter hensikten og vil gi stabilt høye skatteinntekter fra oljebransjen fram til 2030. Rapporten viser at et stort fall i investeringer, som for eksempel kan sees på britisk sokkel, er unngått i Norge.

«I år er det ventet relativt stor aktivitet innen brønnrelaterte investeringer, mens det framover mot midten av 2020-tallet er ventet en sterkere vekst innen feltutvikling» skriver samarbeidsorganet Konkraft i en melding.

Rystad-rapporten viser også at både oljeselskaper og leverandørindustri har kommet med en rekke grønne initiativer i løpet av 2020 og 2021. Blant annet havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) gir store nye industrimuligheter.

«Elektrifisering av feltene med kraft fra land er hovedløsningen for å redusere utslipp fram mot 2030, og kostnadseffektive elektrifiseringsprosjekter er blitt vedtatt det siste året. Det er viktig at vurderinger knyttet til utvikling av ressursene på norsk sokkel og gjennomføring av klimatiltak gjøres ut fra et helhetsperspektiv der den landbaserte industrien og offshoreindustriens kraftbehov samt behovet for konkurransedyktige kraftkostnader, er ivaretatt» skriver Konkraft.

KonKraft er et nærings- og klimapolitisk samarbeid mellom Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Rystad-rapporten kan leses her.

Les mer:

Krever politisk handling for Norges viktigste næring

Industri Energi krever at nå må prosjektene settes i gang

Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

Svært gledelig at oljeselskapene nå leverer slik vi har krevd

Industri Energi forventer fortsatt høy leteaktivitet på sokkelen