Gledelig med en skikkelig kraftfull satsing på havvind

Industri Energi er svært fornøyd med regjeringens ambisjon om at det innen 2040 skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag.

Regjeringen la onsdag morgen fram en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen er innen 2040 å tildele områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Det betyr at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag.

Satsingen skal bidra til mer kraft til folk og bedrifter over hele landet, og dermed rimeligere kraftpriser.

-Det er gledelig å se at regjeringen nå kommer med en kraftfull satsing på havvind. Det er ingen kjapp måte å skape overskudd på ren og rimelig kraft i Norge. Men en slik ambisiøs satsing på havvind som regjeringen nå legger opp til, kan gir grunnlag for økt satsing på de fortrinnene vi har som industrinasjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han er glad for at regjeringen har lyttet til fagbevegelsen og det øvrige arbeidsliv i prosessen med å få opp både tempo og mengde i havvindsatsingen.

-Dette har vi jobbet med lenge, fordi økt kraftproduksjon vil trygge eksisterende jobber og skape grunnlag for nye grønne industriarbeidsplasser i Norge, sier Alfheim.

Han understreker vi må satse på havvind langs hele kysten og at hele kontinentalsokkelen må tas i bruk.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa på regjeringens pressekonferanse at det er avgjørende å sikre gode arbeids- og lønnsvilkår i denne nye industrien som kommer.

-Her har vi lærdom fra den gangen vi utviklet olje- og gassindustrien og vi har en del eksempler fra andre land for hvordan vi ikke skal utvikle oss. Det å få arbeidslivets parter med på dette er viktig, sa Støre og viste til at LO og NHO har trukket opp et bilde for bruk av elektrisitet til industrien vår som gir et godt veikart.