Fagutdanning gir studiepoeng til bachelorgrad i ledelse

Handelshøyskolen BI godkjenner fra i år at fagutdanning gir studiepoeng for studiet bachelor i ledelse. – Dette er gode nyheter for flere av våre medlemmer som nå får en enklere inngang til å kunne videreutdanne seg, sier AU-medlem Barbro Auestad i IE&FLT.

Handelshøyskolen BI har vedtatt at det godkjennes inntil 30 studiepoeng for fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole for en såkalt «Bachelor of Management».

Det betyr at hvis du har en fullført fagskoleutdanning på 120 poeng, godkjennes 30 av disse, slik at du trenger bare å ta resterende 150 poeng på BI for å få en bachelor, mot å ta hele 180 poeng for å oppnå graden. Dette betyr redusert studietid og kostnader. Det er et politisk mål å gjøre overgangene lettere mellom utdanningsnivåene i Norge og dette er en av måtene BI bidra til dette på.

– Dette er en gledelig utvikling. Utdanningspolitikken endrer seg. Det er mer søkelys på livslang læring. Det skal bli enklere å kunne videreutdanne seg hvis du har en yrkesutdanning, slik som med y-veien, sier Auestad.

– Det er et eksempel til etterfølgelse at BI godskriver fagskolepoeng inn i tellende poeng for bachelorgrad. Med slike tiltak så blir det enklere å kombinere utdanning der du kan få godskrevet din høyere yrkesfaglige utdanning for ledelsesutdanning på høyskolenivå. Det er gledelig at studenttallet på fagskoler øker, og dette tiltaket fra BI viser at fagskoleutdanning også åpner flere dører, utdyper Auestad.

Fantastisk medlemsfordel

IE&FLT har en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI som gjør at medlemmer får refundert 25 prosent av alle studieavgiftene sine på BI, hvis du har vært fullt betalende ordinært medlem eller lærling-medlem i mer enn seks måneder.

I tillegg kan medlemmer søke utdanningsstipend på inntil 13 500 kroner i året. Både refusjon av studieavgift og utdanningsstipend kan man få tre år på rad, som dekker hele studieløpet.

– Refusjonen av 25 prosent av studieavgiften er en fantastisk medlemsfordel, spesielt satt sammen med utdanningsstipend, som vi håper flere av våre medlemmer velger å benytte seg av, sier Auestad.

– Vi forhandler på vegne av medlemmene å forbedre deres lønns- og arbeidsvilkår, vi har medlemsfordeler som innboforsikring trygge dem hjemme, og med denne medlemsfordelen kan de lettere utvikle seg selv og sin karriere, sier hun.

Foreløpig gjelder godkjenning av fagskoleutdanning for studiepoeng kun for studiet Bachelor i Management. Dette studiet er tilrettelagt for å kunne tas ved siden av jobb.

Informasjonsmøte

BI arrangerer webinar om hvordan å fullføre dette studiet 6. mai kl.15.00. Du kan melde deg på her hvis du vil vite mer om hvordan du kan bygge din utdanning.

Tema som blir tatt opp er:

  • Hvordan bygger du en Bachelor of Management?
  • Innpassing av tidligere utdanning
  • Hvordan gjennomføres kursene?
  • Hvor kan jeg ta de ulike kursene?