Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

Frode Alfheim, Knut Nesland, Trine Hansen Stavland og Arild Berntsen advarer om en alvorlig situasjon i oljeindustrien. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim, Knut Nesland, Trine Hansen Stavland og Arild Berntsen advarer om en alvorlig situasjon i oljeindustrien. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 29. mai 2020

-Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi var fredag på Sola utenfor Stavanger for å møte representanter fra de ulike delene av oljebransjen. Med på møtet var de tillitsvalgte Trine Hansen Stavland fra Equinor og forbundsstyrerepresentant for høyere utdannede, nestleder Arild Berntsen fra Seadrill og hovedtillitsvalgt Knut Nesland fra Halliburton.

-Våre tillitsvalgte advarer om en svært alvorlig situasjon som er i ferd med å utvikle seg for oljebransjen, der antall permitteringer og oppsigelser øker nærmest uke for uke, sier Frode Alfheim.

– Ordrebøkene begynner å gå tomme. Norges viktigste næring trenger derfor en skikkelig tiltakspakke som ikke bare sikrer drift av felt som allerede er i produksjon. Vi må ha nye prosjekter i gang. Det er nye prosjekter som gjør at våre medlemmer har arbeid i årene som kommer, sier han.

Han viser til at hele bransjen, fra prosjektorganisasjonene i oljeselskapene, boring av brønn og oljeservice trenger arbeid gjennom realisering av nye prosjekter.

Kan sikre 50.000 årsverk per prosjekt

-Det er nettopp derfor det nå er så viktig at vi får en pakke som kan realisere nye feltutviklingsprosjekter, som for eksempel Wisting i Barentshavet som kan være med å sikre ilandføring av olje til en ny terminal på Veidnes. Vi trenger også Noaka/Krafla i Nordsjøen og flere andre prosjekter.

Han forklarer at hvert av disse prosjektene kan sikre 50.000 årsverk bare i utviklingsfasen og vil gi staten store inntekter når feltene er i produksjon. -Dette er inntekter som staten trenger for å drifte Norge i dag, nye inntekter for å holde velferdsstaten oppe og samtidig sørge for at vi skal kunne gjennomføre det grønne skiftet på lengre sikt.

-Men for å få til det trenger olje- og gassbransjen god tiltakspakke som vil bidra til å sikre at vi har fagarbeidere og ingeniører i arbeid som kan drive en industriell utvikling i Norge, sier Alfheim.

Vinn-vinn mulighet for alle

Trine Hansen Stavland sier en forbedret oljepakke gir en vinn-vinn-mulighet for alle. Foto: Atle Espen Helgesen
Trine Hansen Stavland sier en forbedret oljepakke gir en vinn-vinn-mulighet for alle. Foto: Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Trine Hansen Stavland i Equinor er klar på at uten nye prosjekter så forvitrer mange av høykompetansemiljøene som Norge er ledende innen. – Da får vi heller ingen utvikling innen vår grønne satsing, sier hun.

Stavland understreker at det selskapene trenger er økt likviditet nå for å få i gang prosjekter som vil være lønnsomme både for selskapene og for staten når feltene kommer i produksjon.

-Det vi ber om vil sikre kontinuitet, forutsigbarhet og ikke minst sikre veldig mange arbeidsplasser. Det vil være vinn-vinn for alle, sier hun.

Hovedtillitsvalgt Knut Nesland i Halliburton er redd for hva som vil skje hvis man ikke nå får på plass en forbedret tiltakspakke og nye utviklingsprosjekter på sokkelen.

-En ny dyp oljekrise nå vil kunne få alvorlige konsekvenser for rekruttering til bransjen. Ungdommen tør ikke satse på en næring som preges av berg- og dalbane-aktivitet med høye topper og dype daler. Politikerne må bidra til å sikre jevnere aktivitet. Og en statlig pakke nå vil bidra til å holde oppe aktiviteten og sånn sikre arbeidsplasser, sier han.

Trenger også økt permitteringsperiode

Nestleder Arild Berntsen i Seadrill viser til at 20.000 personer allerede er permittert bare i Rogaland og han frykter en kraftig økning i dette tallet, samt omfattende oppsigelser.

– Denne situasjonen rammer ikke bare for folk som er direkte sysselsatt i olje- og gassbransjen, men også alle andre som lever av ringvirkningene fra denne bransjen. Det er spesielt viktig for Rogaland, men også for resten av landet, sier han.

Samtidig mener han det er avgjørende å øke permitteringsperioden til 52 uker, for å unngå oppsigelser. – Hvis vi øker permitteringsperioden så unngår vi at folk blir oppsagt. Det er nødvendig for å ikke miste folkene våre i denne krevende tiden, sier han.

Frode Alfheim understreker at dagens situasjon for oljebransjen er helt ekstraordinær og krever ekstraordinære tiltak. –Det er den absolutt mest dramatiske situasjonen denne bransjen har vært i. Men jeg håper og tror at Stortinget vil innfri kravene som vi har stilt gjennom Konkraft-samarbeidet og at vi dermed får i gang nye prosjekter som vil sikre arbeidsplasser over hele landet, sier han.