Industri Energi signerer ny samarbeidsavtale med Latin-Amerikagruppene

Da forbundsleder Frode Alfheim signerte ny samarbeidsavtale med Latin-Amerikagruppene (LAG) i mai, var det den siste av totalt seks samarbeidsavtaler som Industri Energi inngår denne landsmøteperioden.

Frode Alfheim brukte i mai en hel dag på å signere internasjonale avtaler. Han mener det er viktig å lytte til hvordan organisasjonene jobber, og hvordan de får resultater med de pengene som forbundet bevilger.

– Når du hører hva de har prestert så forstår du at de økonomiske bidragene vi gir til dem er viktige, sier han.

– Våre tillitsvalgte har fokus på forhandlinger, lønns- og arbeidsvilkår, men det er viktig for medlemmene våre at vi synliggjør at vi faktisk får resultater av disse samarbeidsavtalene, og at vi har et forbund som engasjerer seg sterkt internasjonalt, sier Alfheim.

LAG Jobber med å spre info om forholdene i Latin-Amerika her i Norge

Arbeidsutvalgsmedlem og sjef for det internasjonale arbeidet i forbundet Asle Reime, sier at det er viktig for Industri Energi å støtte opp de demokratiske interessene i Latin-Amerika, slik at både fagforeninger og arbeidsrettigheter får sin rettmessige plass i et fredelig demokrati.

Forsiden på en tidligere utgave av tidsskriftet til LAG.

– Og som jeg ofte sier, så er det de samme bedriftene som opererer i Europa, Afrika, Asia, som også er i Latin-Amerika. Det er store oljeprodusenter som våre medlemmer er engasjert i. Det er selskaper som vi har en relasjon til på norsk sokkel som også jobber der.

– Derfor er det viktig å få frem at det er beboerne i Latin-Amerika som eier sine naturresurser i sine land, og de må ha rett til å forvalte de på en demokratisk og god måte. Det er mantraet vårt samme hvor vi er, og vi støtter derfor latin-amerikanerne sine rettigheter, sier Reime.

deres nettsider skriver organisasjonen at de er spesielt opptatte av hvordan Norge har påvirkning i Latin-Amerika gjennom investeringer og politiske beslutninger.

De er opptatt av at Norge ikke skal bidra til en negativ utvikling i verdensdelen.

Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime presiserer at de samme bedriftene som er i Norge, opererer i store deler av verden. Foto: Egil Brandsøy.

Sender ut solidaritetsbrigader

Organisasjonen uttrykker at det er viktig at frihetskjemperne i Latin-Amerika blir hørt i Norge.

Derfor sender de ut solidaritetsbrigader som samler informasjon om lokalbefolkningen og bor sammen med dem.

Info og påmelding til solidaritetsbrigade i 2023 som er med i siste utgave av tidsskriftet til LAG.

Daglig leder i LAG Vilde S. Haugsnes, og prosjektleder Elise Øksnes Fjordbakk forteller at de har hatt et samarbeid med Industri Energi Ung.

– Det er viktig for oss å ha med folk fra Industri Energi med oss på brigadene, sier de.

Latin-amerika gruppene
Daglig leder Vilde S. Haugsnes og Elise Øksnes Fjordbakk (prosjektleder brigadeprosjektet) prater med Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

Tanken er at erfaringene og den nye kunnskapen blir tatt med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre.

Solidaritet med fagbevegelsen i Latin-Amerika

Vilde og Elise forteller at de har fokus på fagbevegelsen i Latin-Amerika. Asle Reime slår fast at det er viktig med dialog med våre Latinamerikanske fagforeningskollegaer. 

– Det er viktig med solidaritet og den dialogen, fordi det er veldig liten oppmerksomhet om Latin-Amerika i norsk presse, sier han og utdyper:

– Det er vanskelig å drive fagforeningsarbeid der. I veldig mange av landene er det rimelig heftig – som gjør at det er ganske tøft å drive politisk og ikke minst fagforeningsarbeid.

Styrker den norske modellen

Forbundsleder Frode Alfheim understreker at det internasjonale arbeidet til forbundet er bra for den norske modellen.

Forbundsleder Frode Alfheim og daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) Vilde S. Haugsnes signerer ny samarbeidsavtale. Foto: Egil Brandsøy.

– Alt vi holder på med er jo innafor en internasjonal marked og konkurranse og vi er opptatt av faglige rettigheter i Norge, og hvis vi gjennom vårt internasjonale arbeid, både solidaritetsarbeid, men også faglig arbeid, kan være med å heve nivået for arbeidstakere og sivilsamfunn i andre land så er det bra også for medlemmene våre. Og for styrken til den norske modellen, sier Alfheim.

Får 120000 kroner i året fra solidaritetsfondet til Industri Energi

Industri Energi støtter hver landsmøteperiode flere organisasjoner som fremmer arbeid som er viktig for Industri Energis medlemmer.

3% av medlemskontingenten brukes på internasjonal solidaritet.

Vi har tidligere skrevet om støtten til disse organisasjonene:

1. Nei til Atomvåpen
2. Publish What You Pay
3. Støttekomiteen for Vest-Sahara
4. Fellesrådet for Afrika
5. Fellesutvalget for Palestina

Alle organisasjonene får 120 000 kroner i året fra solidaritetsfondet til forbundet. Deretter vil forbundet og organisasjonene støtte opp om hverandre sitt arbeid.

Signeringsferd. Forbundsleder Frode Alfheim sammen med Amalie Hilde Tofte og arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime (t.h) utenfor lokalet til Nei til Atomvåpen i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.

– Det er veldig kjekt å treffe dere personlig, istedenfor å sende brev å si at vi har “gjort et vedtak”. Det er mye bedre å møte dere og bli kjent med dere, sa forbundsleder Frode Alfheim da han møtte organisasjonene under signeringsferden.