Industri Energi støtter arbeidet til organisasjonen Publish What You Pay

En av de seks internasjonale avtalene som forbundsleder Frode Alfheim nylig signerte var for organisasjonen Publish What You Pay (PWYP). De jobber blant annet for finansiell åpenhet i olje-, gass- og gruveindustrien.

Alle organisasjonene får 120 000 kroner i året fra solidaritetsfondet til forbundet. I tillegg vil forbundet og organisasjonene støtte opp om hverandre sitt arbeid.

Asle Reime, som er arbeidsutvalgsmedlem og sjef for det internasjonale arbeidet til Industri Energi, forteller hvorfor PWYP er relevant for Industri Energi sine medlemmer.

Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi har medlemmer hos store aktører som Equinor, Norsk Hydro og Yara. De er kjempestore konserner i Norge, men også ute i verden, sier han og legger til:

– Og staten har store eierinteresser i de. Og som en del av denne staten har vi en interesse av å følge hvor pengeflommene går slik at vi unngår hvitvasking, grønnvasking og ikke minst skattesnyteri. Det handler om finansiell åpenhet, slår han fast.

– Det er en kompleks verden med store pengestrømmer

Det har blitt mer vanlig for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner å trikse med reglene og bruke skatteparadiser for å berike seg selv og og unndra midler fra fellesskapet.

Forbundsleder Frode Alfheim sier at det er sentralt å tenke rundt den norske modellen og krav vi har til virksomheter.

– Publish What You Pay er viktig for å styrke virksomheten til medlemmene våre, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim (t.v) signerer avtale med styreleder Nina Thowsen i organisasjonen Publish What You Pay. Foto: Egil Brandsøy.

Styreleder i PWYP Mona Thowsen forteller at det en snakk om store pengestrømmer som må kontrolleres.

– Equinor og mange andre aktører liker det vi gjør, men det er viktig for oss å være uavhengige i arbeidet vårt, sier hun.

Til tross for det viktige arbeidet, så har organisasjonen tidligere opplevd kutt i støtten fra regjeringen. Og det er flere som har tatt til orde for at det er viktig å heie frem de som jobber for finansiell åpenhet.

Mona Thowsen er derfor glad for avtalen med forbundet.

– Det er en god signaleffekt at Industri Energi signerer avtale med oss, sier hun.

Bruker tre prosent på internasjonalt arbeid

Industri energi støtter hver landsmøteperiode flere organisasjoner som fremmer arbeid som er viktig for Industri Energis medlemmer.

Derfor setter forbundet av tre prosent av kontingenten til internasjonal solidaritet.

Forbundsleder Frode Alfheim (t.v) sammen med Amalie Hilde Tofte og arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime (t.h) på signeringsferd i forrige måned. Det ble underskrevet hele seks avtaler. Her utenfor lokalet til Nei til Atomvåpen i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.

Samme dag som Industri Energi ga støtte til Publish What You Pay, ble det signert ytterligere fem internasjonale avtaler.

– Det er veldig kjekt å treffe dere personlig, istedenfor å sende brev å si at vi har “gjort et vedtak”. Det er mye bedre å møte dere og bli kjent med dere, sa forbundsleder Frode Alfheim da han møtte organisasjonene under signeringsferden.

Følg med for ytterligere dekning på de andre signeringene som vil bli omtalt i hver sin nettsak på våre nettsider.