Industri Energi fortsetter samarbeidet med støttekomiteen for Vest-Sahara

– Vest-Sahara okkupasjonen er den glemte konflikten som Europa og verden har vært ute og fordømt, men som allikevel har blitt glemt, uttrykker arbeidsutvalgsmedlem og sjef for det internasjonale arbeidet i Industri Energi Asle Reime.

Vest-Sahara er et territorium ved Afrikas nordvestkyst der størstedelen har vært okkupert av Marokko siden 1975. Området blir i dag beskrevet som Afrikas siste koloni.

Fra nettsiden til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Flertallet av den opprinnelige Vest-Sahara-befolkningen, saharawiene, ønsker suverenitet og lever i dag som flyktninger i Algerie.

Det har medført til strid i form av geriljakrig som endte med våpenhvile i 1991 – men krigen startet opp igjen i 2020.

– For oss er dette en konflikt som må opp på bordet, og vi må være med på å synliggjøre saharawienes rett til frihet og eierskap av deres egne naturressurser, forteller Asle Reime.

Har skapt stort engasjement i forbundet og fra Industri Energi Ung

Asle Reime mener at å finne en løsning på konflikten i Vest-Sahara er ekstremt meningsfullt for forbundet, i tillegg til veldig mange medlemmer og ansatte i Industri Energi. Det har det vært i nesten 20 år.

– Støttekomiteen besøkte Nopef (ett av forbundene som slo seg sammen til Industri Energi) i 2002-2003, og Lars Anders Myhre og Leif Sande engasjerte seg for saken. Vi var den første og den største bidragsyteren til støttekomiteen for Vest-Sahara. Noe vi har fortsatt å være, forteller han.

Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime under signeringsferden. Foto: Egil Brandsøy.

I tillegg har Industri Energi Ung engasjert seg sterkt i saken. I 2016 ble de nektet avgang inn i Vest-Sahara, og i 2017 gikk de ut og krevde folkeavstemning om selvstendighet.

– Industri Energi Ung har vært ekstremt aktiv med saken og har vært med på besøk, og det planlegges også nye besøk til flyktningeleirene i Vest-Sahara, sier Reime.

Frode Alfheim gir honnør til støttekomiteens arbeid

Støttekomiteen for Vest-Sahara arbeider for å forsvare det saharawiske folks rettigheter i Norge, i FN og i EU. Daglig leder Erik Hagen forteller at misjonen er å skape en global bevegelse.

Frode Alfheim og daglig leder i støttekomiteen for Vest-Sahara signerer ny avtale. Foto: Egil Brandsøy.

Forbundsleder Frode Alfheim sier at han liker måten støttekomiteen jobber på og får seire hele tiden. 

– At dere greier å jobbe målrettet og får seire hele tiden med måten dere bruker de menneskelige og økonomiske ressursene på – det er bra, sier han.

Han legger til:

– Full honnør til måten dere jobber på og formidler støtten fra oss, derfor er det en stor glede å signere en ny avtale. I tillegg er det bra at dere ikke gjør dere avhengige av en side av politikken, sa forbundslederen til daglig leder Erik Hagen.

– Industri Energi var 80 prosent av støtten vår i en lang tid

Daglig leder Erik Hagen takker for støtten som han sier har gitt dem en internasjonal tyngde.

– Industri Energi var 80 prosent av støtten en lang periode. Støtten fra dere har gjort at vi er der vi er i dag, forteller han, og presiserer:

– Støtten fra IE gir oss mulighet for advokathjelp, research for internasjonalt arbeid, sende advokater på tur for å møte politiske fanger. Det gir oss fleksibilitet for å få gjennomslag, sier han.

Daglig leder i støttekomiteen for Vest-Sahara Erik Hagen. Foto: Egil Brandsøy.

Han erkjenner at det til tider er frustrerende arbeid.

– Du veksler mellom å gjøre ting som er skikkelig inspirerende og du får seire, så blir man plutselig truffet i ansiktet med det mest deprimerende, som for eksempel i forbindelse med politiske fanger, sier Hagen.

Får 120000 kroner i året fra solidaritetsfondet til Industri Energi

Industri energi støtter hver landsmøteperiode flere organisasjoner som fremmer arbeid som er viktig for Industri Energis medlemmer.

Samme dag som forbundet ga støtte til Støttekomiteen for Vest-Sahara, ble det signert ytterligere fem internasjonale avtaler. Vi har tidligere skrevet om støtten til organisasjonene Nei til Atomvåpen og Publish What You Pay.

Alle organisasjonene får 120 000 kroner i året fra solidaritetsfondet til forbundet. Deretter vil forbundet og organisasjonene støtte opp om hverandre sitt arbeid.

– Det er veldig kjekt å treffe dere personlig, istedenfor å sende brev å si at vi har “gjort et vedtak”. Det er mye bedre å møte dere og bli kjent med dere, sa forbundsleder Frode Alfheim da han møtte organisasjonene under signeringsferden.

Signeringsferd. Forbundsleder Frode Alfheim (t.v) sammen med internasjonal rådgiver Amalie Hilde Tofte og arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime (t.h) utenfor lokalet til Nei til Atomvåpen i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.

Følg med for ytterligere dekning om de andre signeringene som vil bli omtalt i hver sin nettsak her på våre nettsider.