Ny krig i Vest-Sahara: Industri Energi ber norske myndigheter jobbe for en fredelig avslutning på okkupasjonen

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

torsdag 19. november 2020

Den siste uken har gitt en dramatisk utvikling i Afrikas siste uløste kolonispørsmål: Konflikten om Vest-Sahara, som siden 1970-tallet har vært under marokkansk okkupasjon.

Strid rundt bruken av en grensepassasje til Mauritania sørvest i Vest-Sahara, har ført til at våpenhvileavtalen fra 1991 mellom de to partene nå er brutt for første gang siden den ble inngått.

– Utviklingen er svært urovekkende og vi vil på det sterkeste oppfordre begge parter til å legge ned våpnene og returnere til forhandlingsbordet. Partene må komme fram til en løsning som er i tråd med folkeretten og det saharawiske folkets selvbestemmelsesrett, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

FN: Folk har rett til selvbestemmelse

Marokkos krav på territoriet ble allerede i 1975 avvist av den internasjonale domstolen i Haag (ICJ). FN og EU-domstolen har omtalt territoriet som okkupert, og er tydelige på at Vest-Saharas folk har rett til selvbestemmelse.

Vest-Sahara var et krigsområde frem til våpenhvileavtalen ble fremforhandlet i 1991. Det avgjørende punktet i våpenhvilen var at saharawiene skulle få gjennomføre sin legitime rett til en folkeavstemning over territoriet. Det ble opprettet en egen FN-operasjon, MINURSO, som skulle sørge for å avholde denne.

Siden 1991 har det vært våpenhvile mellom partene, men saharawienes rett til en folkeavstemning har blitt motarbeidet av Marokko, og FN-operasjonen har ikke evnet å gjennomføre sin rolle. Situasjonen har dermed vært fastlåst. De siste 18 månedene har FN heller ikke hatt en spesialutsending til å bistå i forhandlingene, da Marokko har nektet foreslåtte nyutnevnelser.

– Saharawiene ser ingen utvikling i retning av folkeavstemningen de har ventet så lenge på, vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å legge press på partene for en fredelig løsning i tråd med inngåtte fredsavtaler, sier Alfheim.

Langt engasjement for Vest-Sahara

Industri Energi har i en årrekke samarbeidet med Støttekomiteen for Vest-Sahara. Vest-Sahara er et område som er rikt på naturressurser som fosfat, fisk og fornybare energikilder som sol og vind. I tillegg finnes det potensielt olje og gass på saharawisk territorium. Folkets rett til selv å eie og forvalte sine naturressurser er sterkt forankret i Norge og danner grunnlaget for arbeidet til mange av Industri Energis medlemmer. Dette har ført til en felles faglig interesse for at saharawiene også skal få rett til dette.

Industri Energis landsmøte vedtok i 2017 å be «regjeringen om å være en pådriver for saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og at organisasjonsfrihet blir en realitet».

– Den siste ukens krigshandlinger i Vest-Sahara forsterker viktigheten av kravet fra vårt landsmøte, sier Alfheim.