Industri Energi nektet adgang til Vest-Sahara

Heidi Bergestig, Eirik Torblå, Espen Wennerberg, Marius Holst og Maren Marie Wilhelmsen ble nektet innreise i Vest-Sahara. De er alle tillitsvalgte i ungdomsutvalget eller studentutvalget til Industri Energi. Foto: Støttekomiteen for Vest-Sahara.
Heidi Bergestig, Eirik Torblå, Espen Wennerberg, Marius Holst og Maren Marie Wilhelmsen ble nektet innreise i Vest-Sahara. De er alle tillitsvalgte i ungdomsutvalget eller studentutvalget til Industri Energi. Foto: Støttekomiteen for Vest-Sahara.

mandag 18. januar 2016

Industri Energis tillitsvalgte ble mandag igjen stoppet på vei inn i Vest-Sahara. Forbundet er bekymret for hvordan menneskerettighetene ivaretas i territoriet.

Mandag 18. januar kom fem av Industri Energis tillitsvalgte i Ungdomsutvalget og Studentutvalget kjørende fra Agadir i Marokko i retning Vest-Sahara. Gruppenble stoppet og nektet videre reise.

– Vi ble gitt ulike grunner av politiet. Først sa de at det var terrorisme lenger sør. Etterpå endret de forklaring til at det var brann og steinkasting i gatene. Til slutt fikk vi en underlig forklaring om at det var hemmelig grunn til at vi ikke fikk dra dit akkurat nå, forteller medlem av Ungdomsutvalget, Espen Wennerberg, på telefon til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Marokko stenger observatører ute

Industri Energi har en samarbeidsavtale med Støttekomiteen for Vest-Sahara, som opplyser at åtte norske grupper har blitt kastet ut fra Vest-Sahara eller Sør-Marokko av marokkansk politi søndag og mandag.

–Vi er svært glade for at ungdomsutvalget og studentutvalget i forbundet engasjerer seg i situasjonen i Vest-Sahara og ønsker å sette fokus på at Marokko stenger grensene for internasjonale observatører, journalister og menneskerettighetsaktivister. Marokko må starte å respektere menneskerettighetene, menerinternasjonal rådgiver Amalie Hilde Tofte i Industri Energi.

Støttekomiteen mener folket nektes selvbestemmelse

Daglig leder Erik Hagen i støttekomiteen mener at Marokko må åpne grensene og la menneskerettighetssituasjonen bli kjent for omverden.

– Det er en skandale at Marokko behandler folket i Vest-Sahara på den måten de gjør. Folket nektes rett til selvbestemmelse, og FN får ikke rapportere fra overgrepene som foregår. Vi ser også gang på gang at grupper nektes innreise, kommenterer Hagen.

Både Marokko og Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR) krever råderett over Vest-Sahara, som grenser til Marokko, Algerie, Mauritania og Atlanterhavet i vest. Norge anerkjenner ikke Marokkos suverenitet over området, men har heller ikke anerkjent staten SADR.