Industri Energi støtter «Fellesrådet for Afrika» i deres kamp for rettferdighet

– Afrika har vært okkupert av veldig mange land, og kolonisert av mange europeiske land. Etter at de har fått sin selvstendighet må det også forsvares. For eksempel at verdien fra oljen, gassen og naturressursene i de afrikanske landene skal komme folket til gode, sier arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime.            

Fellesrådet for Afrika jobber for økonomisk, politisk og sosial rettferdighet på det afrikanske kontinentet.

De mener at den norske regjeringen har et særskilt ansvar for å støtte opp om menneskerettigheter, fagbevegelsen og sivilsamfunnet i stater der norsk næringsliv er sterkt til stede.

Fellesrådet for Afrika møter Industri Energi på kontoret i Oslo. Seniorrådgiver Hilde Hunnålvatn (t.v) og daglig leder Pål Trautmann Olerud (t.h). Foto: Egil Brandsøy.

Organisasjonen sitt mål er blant annet å jobbe for at det skal være anstendig arbeid og økonomisk vekst i de afrikanske landene.

Som medlem av Kolaisjonen for Ansvarlig Næringsliv har de vært med på å kjempe frem åpenhetsloven – som tredde i kraft i forrige uke.

Loven vil medføre en omfattende dokumentasjonsplikt for større virksomheter globalt, som gjør at de må ta mer ansvar for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene.

– Olje er ikke en velsignelse overalt i verden

Fellesrådet for Afrika har laget en egen bedriftsdatabase som kartlegger norske bedrifter i afrikanske land og hvorvidt de følger OECDs retningslinjer for anstendig næringsliv.

Fellesrådet for Afrika sin bedriftsdatabase som kartlegger bedrifter som opererer i Afrika.

Asle Reime forteller at det er enorme mengder naturressurser som blir utplyndret av griske selskaper i Afrika. Han nevner Nigeria som et eksempel.

– Olje er ikke en velsignelse overalt i verden. I en av de største oljeprodusentlandene i verden – i Nigeria – er det bare noen få i eliten som sitter og drar ut økonomien av det, mens den normale nigerianer er ganske fattig. Sånn er det i store deler av Afrika, forteller han.

Arbeidsutvalgsmedlem og sjef for det internasjonale arbeidet i Industri Energi, Asle Reime, lytter til Fellesrådet for Afrika. Foto: Egil Brandsøy.

Han mener at det er viktig for Industri Energi å delta i den kampen som Fellesrådet for Afrika sloss, fordi det er de samme selskapene som produserer og jobber i Norge som også er i store deler av Afrika.

– Det handler om at de afrikanske landene skal ha demokratier slik at de kan eie sine egne naturressurser og utvinne de på samme måte som de norske gjør, og som andre demokratiske land gjør, sier han.

– De fortjener et godt samfunn som i Norge

Forbundsleder Frode Alfheim forteller at Afrika er et svært kontinent med mange innbyggere som fortjener å bygge et godt samfunn på samme måte som i Norge.

– Fellesrådet for Afrika jobber bredt med myndighetsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner og gjør en god jobb for å sikre en bedre og mer bærekraftig utvikling for befolkningen i Afrika, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim i samtale med Fellesrådet etter signeringen. Foto: Egil Brandsøy.

Han mener at det er viktig at det legges igjen verdier fra naturressursene på kontinentet.

– I Norge legger vi igjen verdier og arbeidsplasser i områdene der vi bruker naturen, og vi må tenke akkurat det samme for Afrika, sier han.

Får 120000 kroner i året fra solidaritetsfondet til Industri Energi

Industri Energi støtter hver landsmøteperiode flere organisasjoner som fremmer arbeid som er viktig for Industri Energis medlemmer.

Samme dag som forbundet ga støtte til Fellesrådet for Afrika, ble det signert ytterligere fem internasjonale avtaler. Vi har tidligere skrevet om støtten til disse organisasjonene:

1. Nei til Atomvåpen
2. Publish What You Pay
3. Støttekomiteen for Vest-Sahara

Alle organisasjonene får 120 000 kroner i året fra solidaritetsfondet til forbundet. Deretter vil forbundet og organisasjonene støtte opp om hverandre sitt arbeid.

– Det er veldig kjekt å treffe dere personlig, istedenfor å sende brev å si at vi har “gjort et vedtak”. Det er mye bedre å møte dere og bli kjent med dere, sa forbundsleder Frode Alfheim da han møtte organisasjonene under signeringsferden.

Industri Energi på signeringsferd. Forbundsleder Frode Alfheim sammen med Amalie Hilde Tofte og arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime (t.h) signerte seks internasjonale avtaler i mai. Foto: Egil Brandsøy.

Følg med for ytterligere dekning om de andre signeringene som vil bli omtalt i hver sin nettsak her på våre nettsider.