Åpenhetsloven trer i kraft: – Kan bli et viktig verktøy for fagbevegelsen

Loven skal bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og fremme anstendige arbeidsforhold i forretningsforbindelsene og leverandørkjedene til virksomheter. – Det er viktig at denne loven ikke blir en rapporteringslov, men et verktøy som fagbevegelsen kan bruke til å fremme faglige rettigheter som vil skape like konkurransevilkår, og løfte arbeidere som utnyttes ut av fattigdom, sier arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime.

Den nye loven betyr at norske selskaper må forplikte seg til å ikke bryte menneskerettigheter og faglige rettigheter gjennom å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og i leverandørkjedene.

Det betyr at virksomhetene må finne ut hvor i leverandørkjedene globalt det er størst risiko for slike brudd. Deretter har de en plikt til å gi oppreisning til de som får sine rettigheter brutt.

Til forskjell fra andre tilsvarende lover, kan hvem som helst be om innsyn i vurderingene og rapporteringen som en virksomhet har gjort.

Loven vil sikre likere konkurransevilkår og bidra til anstendig arbeid

Internasjonal rådgiver i Industri Energi, Amalie Hilde Tofte, forklarer hvordan denne loven kan forbedre vilkårene både her hjemme og i utlandet.

Internasjonal rådgiver i Industri Energi og styreleder i Norsk Folkehjelp Amalie Hilde Tofte. Foto: Egil Brandsøy.

– I Norge følger vi lover og regler, det gjør de ikke alltid i utlandet. De produserer veldig billig på bekostning av arbeiderene, deres rettigheter og miljøet rundt i lokalbefolkningen.

– Produserer du for eksempel i Bangladesh og ikke lar arbeiderne få organisere seg, eller få utført lønnsforhandlinger og ha HMS-standarder som er ansvarlige – da kan de produsere grådig billig. Det kan vi jo ikke i Norge. Da får de et konkurransefortrinn, sier hun og legger til:

– Så denne loven vil jo hjelpe både dem og oss. De får et anstendig arbeid, og vi vil få mer lik konkurranse.

Loven blir vedtatt på Stortinget og trer i kraft i dag. Foto: Øyvind Holmstad.

Innlysende at fagbevegelsen må være involvert

Amalie Hilde Tofte mener at de tillitsvalgte må få være med i prosessene slik at dette ikke blir en øvelse utført av eksterne konsulenter. Selskapene må ha reelle prosesser, ikke bare kjøpe seg rapporter og krysse av for at arbeidet er gjort.

– Alle konsulentbransjer og advokatbyråer tilbyr nå selskaper å hjelpe dem i denne prosessen. Jeg mener det ikke er nødvending siden du har folk i bedriftene som er eksperter på faglige rettigheter, nemlig de tillitsvalgte, sier hun og fortsetter:

– Vi må legge til rette for at de tillitsvalgte blir med i prosessene, at de er med og bestemmer hvor det er viktig å ha fokuset. For eksempel hvilke land vi bør se på, og hvor det er størst sjanse for at de faglige rettighetene blir brutt. Og det er det jo fagrørsla som vet, sier hun.

En lov Industri Energi har vært med å kjempe for

Industri Energi har jobbet sammen med mange andre organisasjoner for å få loven vedtatt på Stortinget.

Forbundet har arbeidet sammen med LO, deltatt i høringer og ulike paneldebatter, og vært medlem av Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv.

Amalie Hilde Tofte deltar på en event av Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv. Foto: Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv.

Amalie Hilde Tofte forteller at det er mange selskaper som har organisert seg bort fra ansvar.

– De handler med et selskap, som handler med et annet selskap, og så smuldrer ansvaret bort, og alle presser prisene ned for å få best mulig inntjening i sitt selskap.

– Dette fører til at millioner av arbeidere i leverandørkjedene ikke får organisere seg, arbeider under elendige forhold og ikke har en lønn og leve av, sier hun.

Asle Reime sier at fagbevegelsen, på lokalt, nasjonalt, europeisk og globalt nivå, må være involvert i de ulike nivåene i aktsomhetsprosessene.

– Det kan de være gjennom risikoanalyser, overvåkning, rapportering og gjennom mekanismer for oppreisning og erstatning, sier han.