EU vil ha omkamp om helikoptersikkerheten på norsk sokkel

EU presser nok en gang på for at Norge må innføre det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket kalt HOFO. -Dette regelverket kommer til å svekke helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Vi vil derfor kjempe imot med alt som står i vår makt, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i IE&FLT.

EU-kommisjonen og europeiske luftfartsmyndigheter har det siste halvannet året økt presset på norske myndigheter for å innføre forordningen om felleseuropeiske offshore helikopterregler (HOFO).

Dette er det samme regelverket som skapte stort engasjement blant offshorearbeidere fram til det ble avvist av Solberg-regjeringen i 2017. Nå er det Støre-regjeringen som må ta stilling til om Norge nok en gang skal avvise HOFO.

Leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Fjeldsbø, påpeker at EUs helikopterregelverk først og fremst vektlegger økonomiske hensyn og fri konkurranse mellom aktørene, og at det ikke lenger vil være mulig med særnorske sikkerhetskrav.

-HOFO-regelverket medfører at vi mister nasjonal kontroll og tilsyn med helikopteroperasjonene på sokkelen, innenfor et område som vi i dag er verdensledende, sier Fjeldsbø.

Åpner for helikopterselskaper fra alle EU-land

Han er tydelig på at hvis regjeringen nå gir etter for presset fra EU og innfører HOFO-regelverket, så mister vi blant annet kravet om norsk driftstillatelse på sokkelen. -Det betyr at helikopteroperatører fra et hvilket som helst EU-land kan levere helikoptertjenester på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

HOFO-reglene sier dessuten at tilsyn skal ivaretas av det landet der helikopteroperatøren er basert.

Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i IE&FLT. Foto: Atle Espen Helgesen

-Det betyr at et helikopterselskap basert i for eksempel Ungarn, et EU-land uten kyststripe, men med lavt avgiftsnivå, vil kunne tilby helikopterflyging på norsk sokkel. Tilsyn med selskapet skal i så fall utføres av ungarske luftfartsmyndigheter, sier Fjeldsbø.

Vil rasere det som er bygd opp gjennom tiår

Lederen i LOs helikopterutvalg mener det er utrolig viktig for sikkerheten til alle som jobber offshore at Norge har nasjonal kontroll og tilsyn med helikoptervirksomheten. Og han understreker at HOFO vil rasere det sikkerhetsarbeidet som er bygd opp på sokkelen over flere tiår.

– HOFO-reglene vil utfordre kravene om norsk driftstillatelse (AOC) og norsk organisasjon for styring og kontroll av vedlikehold (Part Camo), samt over tid medføre at norske tilleggskrav, som har bidratt til å gjøre sikkerhetsnivået for flyginger på norsk sokkel verdensledende, vil forsvinne.  

Fjeldsbø er også bekymret for at hvis HOFO blir innført så vil det komme krav om trykksatt nødpustesystem for alle passasjerer, såkalt Cat A-EBS, som erstatning for dagens pustelunge i overlevelsesdraktene.

– Trykksatt pusteutstyr vil øke risikoen for lungeskader under trening, men det vil ikke ha nytte ved en reell hendelse, sier han.

Helikopter er en stor risikofaktor

Offshore helikopterbransjen i Norge har, ifølge Fjeldsbø, en sikkerhetsstandard som vi skal være stolte av. Den er bygd opp gjennom et samarbeid mellom partene i næringen over mange år.

-Vi kan ikke gi slipp på styringen av en så pass stor risikofaktor offshore, når det er grundig dokumentert i flere studier at vi er verdensledende på offshore helikoptersikkerhet, sier han og minner om at det er store klimatiske og operasjonelle forskjeller på å drive helikoptertransport over Middelhavet kontra i Barentshavet midtvinters.

Vekket stort engasjement sist

Helikopterutvalget ble etablert i 2014, omtrent samtidig som striden sto sist, om Norge skulle innføre EUs offshore helikopterregelverk (HOFO).

-Den gang skapte HOFO-saken et voldsomt stort engasjement blant offshorereisende. Industri Energi og en rekke andre forbund samlet inn nær 10.000 underskrifter fra folk som var imot innføring av det felleseuropeiske regelverket.

Etter en lang politisk kamp fikk vi i 2017 beholde det norske regelverket og tilsynet med bransjen, med noen få tilpasninger.

-Istedenfor å innføre HOFO-forordningen, så innførte Norge de fleste av disse reglene som en norsk forskrift, men der vi har mulighet til å gjøre tilpasninger og forbedringer. Vi forventer at dagens regjering står ved sine tidligere lovnader og er tydelig på at norsk sokkel er utenfor EØS-avtalens virkeområde, og at HOFO-forordningen derfor ikke skal innføres, sier Fjeldsbø.

Han understreker at helikopterutvalget allerede denne uken skal ha møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet om HOFO-saken.

Les mer:

Frykter omkamp om felleseuropeisk helikopterregelverk

Galskap hvis EUs nye helikopterregelverk blir innført

 Hofo vil ikke under noen omstendigheter styrke flysikkerheten på norsk sokkel