En gledens dag for helikoptersikkerheten på norsk sokkel

Regjeringen har bestemt å ikke innføre Hofo-regleverket på norsk sokkel.
Regjeringen har bestemt å ikke innføre Hofo-regleverket på norsk sokkel.

onsdag 24. mai 2017

Regjeringen har i dag bestemt å ikke innføre det felleseuropeiske helikopterregelverket Hofo på nosk sokkel. – En gledens dag, sier forbundsleder Frode Alfheim og leder i helikopterutvalget Henrik Solvorn Fjeldsbø.

I en pressemelding onsdag sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at regjeringen har bestemt å ikke innføre det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket Hofo på norsk sokkel. Regjeringen skriver at forordningen faller utenfor EØS-avtalens geografiske virkeområde, og er dermed ikke EØS-relevant.

– Det er svært gledelig at regjeringen har tatt denne beslutningen. Det er utrolig viktig for sikkerheten for de som jobber offshore at vi har nasjonal kontroll og tilsyn med helikoptervirksomheten, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han sier Industri Energi sammen med andre organisasjoner har spilt en avgjørende rolle for at Hofo ikke innføres.

– Det viser hvor viktig det har vært å bygge solid helikopterfaglig kompetanse i forbundet og samarbeide med andre organisasjoner gjennom vårt eget helikopterutvalg, sier Alfheim.

Prioritert sak

Leder i Industri Energis helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø, sier utvalget har jobbet imot innføring av Hofo siden det ble opprettet i januar 2014.

– Vi har hele tiden vært imot Hofo-regelverket, ikke på grunn av det tekniske innholdet, men fordi vi ville mistet nasjonal kontroll og tilsyn med operasjonene på sokkelen.

– Vi har fryktet at markedstilgangen som regelverket åpner for veier tyngre enn sikkerheten. Og forordningen åpnet ikke for nasjonale tilleggsregler. Hvis en utenlandsk helikopteroperatør, for eksempel fra Romania, ønsket å fly på norsk sokkel ville tilsynet vært utført i hjemlandet.

Unik spisskompetanse

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Solvorn Fjeldsbø

Fjeldsbø sier at det norske helikoptermiljøet har en unik spisskompetanse innen offshoreflyginger som det er viktig å ta vare på. Og et samlet fagmiljø, samt Sintefs helikopterstudie HSS3b og regjeringens egen konsekvensutredning advarte om at sikkerheten ville bli svekket hvis Hofo ble innført.

I tillegg er det samlet inn nær 10.000 underskrifter fra folk som gikk imot innføring av Hofo-regelverket.

– Offshorearbeiderne vet at det er viktig å ta vare på helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Helikopterflyging er den største enkeltrisikoen en offshorearbeider utsettes for. Og Norge har de sikreste operasjonene i verden, sier Fjeldsbø.

Berømmer helikopterutvalgets innsats

Han berømmer den innsatsen Industri Energi sitt helikopterutvalg har gjort i denne saken.

– Helikopterutvalget sitter med en unik spisskompetanse innen helikopteroperasjoner. Utvalget har gjort en koordinert og unik innsats mot innføringen av Hofo-regleverket, nettopp fordi vi mener det ville svekket helikoptersikkerheten på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Han sier at nå som Hofo ikke blir implementert er det nødvendig å oppdatere det gjeldende lovverket, sånn at det er i henhold til praksis.