Frykter å miste kontrollen med vedlikeholdet av offshorehelikoptrene

-Vi er redd for å miste styring og tilsyn av vedlikeholdsarbeidet på offshorehelikoptrene hvis et nytt EU-regelverk blir innført, sa Henrik Solvorn Fjeldsbø og Tommy Olsen i LOs helikopterutvalg på Solakonferansen onsdag.

Helikopterutvalget ble etablert i 2013/14, omtrent samtidig som striden sto om Norge skulle innføre EUs offshore helikopterregelverk (Hofo).

-Vi var redd for å miste den nasjonale kontrollen med det gode sikkerhetsarbeidet som gjøres i offshore helikopterbransjen. Etter en lang politisk kamp fikk vi beholde det norske regelverket og tilsynet med bransjen, med noen få tilpasninger.

-Nå ser vi igjen at de europeiske luftfartsmyndighetene (EASA) vil innføre nye regler som kan slå negativt ut for helikopterbransjen på norsk sokkel, sa Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og leder i LOs helikopterutvalg, fra scenen på Solakonferansen, landets viktigste møtearena for diskusjoner rundt offshore helikoptersikkerhet.

Kan flyttes ut av landet

Nestleder i Norsk Helikopteransattes forbund og representant for LOs helikopterutvalg, Tommy Olsen, fulgte opp og sa at de nye europeiske reglene åpner for at planlegging av vedlikehold av offshorehelikoptrene kan flyttes ut av landet.

-Offshore helikopterbransjen i Norge har en sikkerhetsstandard som vi skal være stolt av. Den er bygd opp av partene i næringen over mange år. Men igjen utfordres det norske regelverket av europeiske luftfartsmyndigheter, som åpner for at organisasjonen (part CAMO) som planlegger og bestiller vedlikehold av helikoptrene kan flyttes ut av landet, sa Olsen.

Henrik Fjeldsbø (tv) og Tommy Olsen fra LOs helikopterutvalg holdt innlegg på Solakonferansen. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at folkene som planlegger vedlikehold (CAMO-organisasjonen) har ansvaret for at helikoptrene er luftdyktige. -De har en helt unik kunnskap om myndighetenes krav til vedlikehold og modifikasjoner, og ikke minst har de en helt spesiell kunnskap om de ulike helikoptrene i selskapet.

-EASA foreslår å flytte dette ansvaret fra driftsselskapet til konsernnivå. For de to store helikopterselskapene i Norge i dag, vil dette bety at CAMO-virksomheten kan flyttes til utlandet, eksempelvis til Polen. Samtidig vil også tilsynsansvaret skje fra utlandet, altså utenfor norsk kontroll. Vi er derfor redd for å miste kontrollen og styringen av luftdyktighetsansvaret for helikoptrene som opererer på norsk sokkel, sier Olsen.

Mister nærhet til operasjonene

Samtidig risikerer man ifølge Henrik Fjeldsbø å miste nærhet til operasjonene og tap av kompetanse.

-Nærhet til operasjonene er helt essensielt for å opprettholde og videreutvikle det gode sikkerhetsnivået vi har i helikoptervirksomheten på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Henrik Fjeldsbø og Torstein Sandven på Solakonferansen. Foto: Atle Espen Helgesen

Han får full støtte fra helikopterpilot og nestleder i flygerforeningen i CHC Helikopterservice, Torstein Sandven. -Vi piloter, og passasjerene, trenger den tryggheten at det er norske luftfartsmyndigheter som har tilsynsansvaret for vedlikeholdet som skjer på offshore helikoptrene, sier Sandven.

EU ønsker omkamp om Hofo

LOs helikopterutvalg ber nå myndighetene om at de ikke fatter noen politisk beslutning i denne saken, før den nye helikoptersikkerhetsstudien, kalt HSS4, er klar i løpet av høsten.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Jacob Bjelland (Sp) deltok på Solakonferansen og understreker at regjeringen ikke vil gjøre noe som slår negativt ut for helikoptersikkerheten på sokkelen.

-Norge mener at det europeiske offshore helikopterregelverket ikke gjelder på norsk sokkel, fordi norsk sokkel er utenfor EØS-avtalen. Men EU-kommisjonen er ikke enig og varslet i sommer at de ønsker en omkamp om Hofo-regelverket. Vi må finne en løsning som ivaretar sikkerheten på sokkelen, sier han.

Han opplyser at det nye Part Camo-regelverket er til behandling i byråkratiet, men ikke klart for politisk behandling ennå.

Industri Energi opprettet sitt eget helikopterutvalg i 2013 med hovedfokus på offshore helikoptervirksomhet. I 2018 ble dette løftet opp på LO-nivå og heter nå LOs helikopterutvalg. Utvalget ledes av Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi.