Frykter omkamp om felleseuropeisk helikopterregelverk

-Vi er bekymret for at det brygger opp til omkamp om det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket Hofo, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg etter et møte med Luftfartstilsynet i Bodø denne uka.

Det var på Solakonferansen tidligere i høst statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jacob Bjelland (Sp), sa at EU-kommisjonen har varslet at den ønsker omkamp for å få innført det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket Helicopter Offshore Operations (Hofo) på norsk sokkel.

-De europeiske luftfartsmyndighetene EASA og EU-kommisjonen ønsker omkamp på Hofo-saken. Vi frykter at det kan utfordre sikkerhetsnivået for offshorehelikopter i Norge. Det understrekte vi tydelig i møtet med Luftfartstilsynet, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

I møtet stilte tilsynet med luftfartsdirektør Lars Kobberstad (midten), samt juridisk direktør Nina Vindvik (th) og direktør for fagavdelingen Wenche Olsen. Helikopterutvalget stilte med Henrik Fjeldsbø (midten) fra Industri Energi, samt Tommy Olsen (tv) og Ole-André Lindanger fra Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF). Foto: Atle Espen Helgesen

I møtet som foregikk i Bodø, stilte tilsynet med luftfartsdirektør Lars Kobberstad, samt juridisk direktør Nina Vindvik og direktør for fagavdelingen Wenche Olsen. Helikopterutvalget stilte med Henrik Fjeldsbø og Atle Espen Helgesen fra Industri Energi, samt Tommy Olsen og Ole-André Lindanger fra Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF).

Frykter krav om trykksatt pustesystem

Helikopterutvalget ble etablert i 2013/14, omtrent samtidig som striden sto om Norge skulle innføre EUs felleseuropeiske offshore helikopterregelverk.

– Etter en lang politisk kamp, der Helikopterutvalget spilte en viktig rolle, fikk Norge beholde det nasjonale regelverket og tilsynet med bransjen, med noen få tilpasninger. Men nå ser vi igjen at de europeiske luftfartsmyndighetene (EASA) presser på få innført regler som vil slå negativt ut for helikoptersikkerheten på norsk sokkel, sier Henrik Fjeldsbø.

Han er særlig bekymret for at det kan komme krav om trykksatt nødpustesystem, såkalt Cat A-EBS, som erstatning for dagens pustelunge i overlevelsesdraktene.

-Det var nødvendig å synliggjøre overfor Luftfartstilsynets ledelse at dette utstyret vil øke risikoen for skader under trening, mens det ikke vil ha nytte ved en reell hendelse, sier Fjeldsbø.

Systemet med trykksatt luft innebærer så stor risiko at vi ikke kan trene reelt med det

Henrik fjeldsbø

Han forklarer at ved feil bruk av trykksatt luft under vann, så kan man risikere lungespreng, i verste fall med fatale konsekvenser.

–  Systemet med trykksatt luft innebærer så stor risiko at vi ikke kan trene reelt med det. Da kan vi heller ikke forvente at det blir brukt på korrekt måte, hvis det skulle trenges i en reell hendelse. Vi kan ikke akseptere at det innføres et system som gir økt risiko for våre medlemmer, sier Fjeldsbø.

Han understreker at dagens system med pustelunge i drakten fungerer godt.

Lederen i helikopterutvalget opplever at tilsynet lytter til bekymringene og han forventer at de vil gi en ny dispensasjon når det kommer en ny søknad om å fortsette med dagens pustelungesystem på norsk sokkel.

Svekker det norske sikkerhetsnivået

Helikopterutvalget er også redd Hofo-reglene vil utfordre kravene om norsk driftstillatelse (AOC) og norsk organisasjon for planlegging av vedlikehold (Part Camo), samt over tid medføre at en rekke norske tilleggskrav, som har bidratt til det verdensledende sikkerhetsnivået på norsk sokkel, vil forsvinne.

– I møtet bekrefter Luftfartstilsynet at Hofo er gjenåpnet som sak. Og vi opplever at tilsynet har et annet utgangspunkt enn det vi og de fleste andre aktørene i helikopterbransjen har. Derfor var det viktig for oss å ha dette møtet. Vi fikk også bekreftet at Part Camo-saken er lagt til side, inntil Hofo-diskusjonen er avklart, sier Fjeldsbø.

Går imot midlertidig helikopterløsning på Valhall

Helikopterutvalget tok også opp en bekymring som har oppstått rundt skyttelhelikopteret på Valhall, der CHC Helikopter Service benytter en gammel offshorestasjonert Super Puma L1 som nå er «utflydd på tid». Et tilsvarende helikopter som skulle ta over er så langt ikke godkjent.

CHC leier derfor en AW139 fra Bel Air i Danmark.

Fra Valhall-feltet i Nordsjøen opererer et skyttelhelikopter som flyr passasjerer til andre nærliggende felt. Arkivfoto

-Det er krav om norsk driftstillatelse (AOC) for flyging på norsk kontinentalsokkel, noe Bel Air ikke har. Videre har helikopteret verken avisingssystem eller TCAS II, som er norske myndighetskrav. CHC har fått dispensasjon fra Luftfartstilsynet for å kunne benytte dette helikoptret, på tross av at myndighetskrav ikke møtes på flere sikkerhetskritiske områder, forklarer Fjeldsbø.

Han understreker at helikoptret frakter offshorearbeidere mellom ulike installasjoner i Nordsjøen, i den mørkeste tiden av året, når været er mest krevende.

-LOs helikopterutvalg går imot den valgte løsningen, da dette anses å innebære en ikke ubetydelig økning i risiko for besetning og passasjerene. Vi har sendt bekymringsmelding til Luftfartstilsynet og hovedverneombud i Aker BP er orientert, sier han.