Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

tirsdag 20. april 2021

Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Operatørselskapene på sokkelen har forpliktet seg til å bruke moderne helikoptre ved personelltransport. – Det er ikke tilfelle på Valhall. Vi ber derfor om at maskinen byttes ut med en nyere helikoptermodell, sier Henrik Fjeldsbø som leder LOs helikopterutvalg.

Det er Norsk olje og gass sine egne retningslinjer som slår fast at oljeselskapene skal bruke siste generasjons utprøvd helikopterteknologi ved flyging på norsk sokkel. I kravet presiseres det at man bare skal bruke helikoptre som er sertifisert etter år 2000 i henhold til nye designkrav (FAR/EASA-CS29).

Fjeldsbø understreker at det er viktig å sørge for at kravene i retningslinjen blir fulgt av selskapene. –Vi er opptatt av å verne om og videreutvikle den såkalte «Retningslinje 066 –Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleums innretninger». Denne har i betydelig grad bidratt til dagens lave risikonivå innen helikoptervirksomheten på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Brukes som skyttelmaskin

Valhall-feltet ligger lengst sør i Nordsjøen. Foto: Aker BP
Valhall-feltet ligger lengst sør i Nordsjøen. Foto: Aker BP

 

På Valhall-feltet har operatørselskapet Aker BP stasjonert en Super Puma AS332 L1-maskin som er operert av CHC Helikopter Service. Maskinen brukes til å frakte personell mellom plattformer og rigger i Valhall-området lengst sør i Nordsjøen. Slik helikoptertransport kalles skytteltrafikk.

-Super Puma L1 har i mange år vist seg å være en god og trygg maskin, men den er bygd etter eldre sertifiseringskrav. Maskinen oppfyller derfor ikke lenger kravet om siste generasjons helikopterteknologi på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Super Puma L1-helikoptre fløy første gang i 1978. Helikoptermodellen var i mange år arbeidshesten fra og til norsk sokkel, inntil den i hovedsak ble erstattet av Sikorsky S92.

Det er laget flere nyere versjoner av Super Puma, som AS332L2 og H225, men disse maskinene brukes ikke på norsk sokkel etter Turøy-ulykken i 2016, ettersom Havarikommisjonen påpekte at det trengs redesign av girboksen på disse maskinene.

Fjeldsbø viser til at det finnes flere alternative helikoptre på markedet som vil oppfylle kravet om siste generasjons utprøvd teknologi, og som også vil passe i hangaren ute på Valhall-feltet. – Skulle operatøren likevel velge en maskin som ikke passer i hangaren, må operatøren samtidig sørge for at hangaren blir oppgradert, sier han.

Må starte en prosess med de ansattes representanter

Henrik S. Fjeldsbø leder LOs helikopterutvalg.
Henrik S. Fjeldsbø leder LOs helikopterutvalg.

 

 

LOs helikopterutvalg har nylig sendt brev til AkerBP der man påpeker at selskapet bryter med oljeselskapenes egen retningslinje.

«Aker BP er det eneste olje- og gasselskapet på norsk sokkel som benytter den eldre helikoptertypen Super Puma L/L1 til skytteltransport av passasjerer fra sin base på Valhall. Maskinen brukes også sporadisk ifm enkelte passasjerflygninger til og fra landbase. Dette er etter utvalgets mening brudd med gjeldende norm og ovennevnte retningslinje. Det må her nevnes at alle andre olje- og gasselskaper etterlever retningslinjen og med det har en policy om at denne eldre helikoptertypen ikke skal benyttes til transport av passasjerer ifm skyttel eller tilbringertransport.»

«LOs helikopterutvalg ber om at Super Puma L/L1 skiftes ut med siste generasjons utprøvd helikopterteknologi for å imøtekomme gjeldende retningslinje» skriver utvalget i brevet.

-Vi forventer ikke at maskinen byttes ut umiddelbart, men at det nå startes en prosess med sikte på å bytte ut det eldre helikopteret med et mer moderne helikopter, gjerne i forbindelse med at kontrakten skal fornyes, sier Fjeldsbø.

Han understreker at de ansattes representanter og verneombud må involveres i alle prosesser som angår LO/Industri Energis medlemmers helse, miljø og sikkerhet.

-Nettopp derfor har helikopterutvalget laget en liste med krav til anbudsprosesser om helikopter (se vedlegg nederst i artikkelen). Denne listen er distribuert til tillitsvalgte og verneombud i operatør- og riggselskaper på sokkelen, slik at våre folk kan være proaktive rundt spørsmål om helikoptersikkerhet, sier Fjeldsbø.

Brukes også som SAR-helikoptre

Det per i dag bare på Valhall at Super Puma L1 brukes til personelltransport, men helikoptermodellen blir også brukt som søk- og redningshelikopter (SAR) ved flere baser, både offshore og på land.

-I denne omgang retter vi oppmerksomheten mot eldre helikopter som brukes til personelltransport. Samtidig vet vi at samme helikoptermodell også brukes som såkalt SAR-helikopter både på Heidrun, Oseberg og Florø. Selv om disse maskinene fungerer godt til nettopp slik tjeneste har vi forventning om at også disse maskinene blir byttet med mer moderne maskiner etter hvert, sier Fjeldsbø.