Hovedoppgjøret 2024

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles om alle bestemmelser i overenskomstene, med full streikerett.

I 2024 er det hovedoppgjør. Det betyr at vi i år skal forhandle med arbeidsgiverne om alle bestemmelser i våre overenskomster/tariffavtaler.

IE&FLT har overenskomster/tariffavtaler med en rekke arbeidsgiverorganisasjoner som Norsk Industri, Offshore Norge, Norges Rederiforbund, Sjømat Norge og NHO Luftfart. 

I hovedoppgjør har vi full streikerett.

Når forhandler vi om de ulike overenskomstene?

Elektrokjemisk: 23-24. april

Operatør, boring og forpleining: 6-7. mai

Kjemisk-teknisk: 14-15. mai

Farmasøytisk: 14-15. mai

Oljeservice: 14-15.mai (Brudd). Mekling 17-18. juni.

Landbaseavtalen: 21. mai

Flyteriggavtalen NR: 22-23. mai

Bransjeavtalen: 28. mai

Fiskemel- og fiskeforindustri: 28-29. mai

Møbeloverenskomsten: 4. juni

Trafikkpersonell: 4. juni (Brudd). Meklingsdato kommer

Glass- og keramisk industri: 7. juni

Vask og rens: 18-19. juni

Lærdal: Dato kommer

NR land: forhandles til høsten

Denne siden oppdateres fortløpende etter hvert som de ulike forhandlings- og evt meklingsdatoer blir klar.

Hva er et hovedoppgjør?

Hva skjer hvis det blir brudd?

Les vårt streikehefte

Kontaktpersoner under årets oppgjør:

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder og politisk ansvarlig for hovedoppgjøret: 952 36 098 (lhb@industrienergi.no)

Erling Holmefjord, leder arbeidslivsavdelingen: 913 56 012 (erling.holmefjord@industrienergi.no)

Enkeltmedlemmer bes kontakte sin lokale tillitsvalgt.

Media:

Johnny Håvik, kommunikasjonssjef, 951 25 713

Atle Espen Helgesen, redaktør, 959 07 185
(atle.espen.helgesen@industrienergi.no)