Arbeidsliv og velferd

Vi jobber for et trygt, anstendig og inkluderende arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår, faste stillinger og universelle velferdsordninger.


Kontaktpersoner arbeidsliv og velferd

Maria Schumacher Walberg

Maria Schumacher Walberg

Erling Holmefjord

Erling Holmefjord