Hovedoppgjøret 2024: Forhandlingene for vask og rens har startet

Tarifforhandlingene mellom IE&FLT og Norsk Industri for ansatte i vaskeri- og renseribransjen begynte tirsdag formiddag i Oslo. – Vi krever at lønnen til de ansatte i denne bransjen skal stå i forhold til den innsatsen de ansatte legger ned for industri, helsevesen og samfunnet, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Stokka slår fast at dette er en næring som vokser.

– Den vokser i antall ansatte, total omsetning og bedriftene tjener gode penger. I tillegg er de ansatte blitt betydelig mer produktive.  Det er helt tydelig at de ansatte nå produserer mer og fortere enn før, konstaterer han.

– I tillegg er det flere som arbeider i denne bransjen. Det er de store vaskerikonsernene som står for denne økningen, legger han til.

Samtidig som virksomhetene omsetter mer og har blitt mer lønnsomme, har eiernes utbytte økt. I motsetning står lønnskostnader for en mindre andel av verdiskapingen.

– Når bransjen skaper store inntekter, er det bare rett og rimelig at våre medlemmer også får sin andel av verdiskapningen. Det er ikke rettferdig at fortjenesten blitt distribuert kun til eierne og ledere mens de øvrige ansatte har sakket akterut i forhold til industrigjennomsnittet, sier forhandlingslederen.

Forhandlingsleder Ommund Stokka. Foto: Egil Brandsøy.

– De ansatte leverer rent arbeidstøy til industrien, helsetøy til sykehusene og sengetøy til reiselivsbransjen for å nevne noe. Dette er alle tjenester samfunnet trenger å få utført. Alle kundene til disse tjenestene har råd til å betale for seg, slår Stokka fast.

En bransje som er skjermet mot utenlandsk konkurranse og konsentrert markedsmakt

Stokka forklarer at vaskeri- og renseritjenester leveres lokalt, og næringen er skjermet mot utenlandsk konkurranse.

Av de 170 bedriftene som finnes i bransjen, står to prosent for om lag tre fjerdedeler av omsetningen. Nor-Tekstil alene har doblet omsetningen sin det siste årene.

IE&FLT representerer drøyt 700 medlemmer i vask- og renserinæringen. Forhandlingslederen understreker at de krever økt kjøpekraft for medlemmene.

– Det er på tide at denne yrkesgruppen, som jobber knallhardt og står på får den lønnen de fortjener. Og spesielt når bransjen går som det suser, sier han.

Kravene overleveres mellom forhandlingsleder Mari Indgjerdingen i Norsk Industri (t.v) og Ommund Stokka i IE&FLT. Foto: Egil Brandsøy.

Normallønnsavtale

I år er det hovedoppgjør som innebærer forhandlinger om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

Det er også viktig å merke seg at overenskomsten for vaskeri- og renseribransjen er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett. Dette betyr at hele lønnsoppgjøret utføres sentralt og blir gjeldende for alle arbeidstakere som er omfattet av avtalen.

Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingsutvalget

Ommund Stokka, forhandlingsleder, IE&FLT
Nina Helland, IE&FLT
Irene Halvorsen, Elis AS Herbergåsen
Bertil Haugen, Nor Tekstil Trondheim
Inger Hilde Dreyer, Nor Tekstil Molde
Kjerstin Borgen Evenrud, Sentralvaskeriet for Østlandet AS
Agne Butviliene, Nor Tekstil, Oslo
Abdi Hayba, Nor Tekstil Bergen
Siri Vasstveit, Renseriet Sandnes AS
Trine Kvellestad, Nor Tekstil Florø
Owe Meyer, Breeze Tekstil AS
Jeanett Kokes, Renseriet Sandnes AS

Observatører:
Steffen Nilsen, observatør, IE&FLT
Kevin Fossnes, observatør IE&FLT
Harald Hageland, observatør, IE&FLT
Egil Brandsøy, kommunikasjon, IE&FLT