Hovedoppgjøret 2024: Enighet i oppgjøret for møbeloverenskomsten

IE&FLT ble den 13. juni enig med Norsk industri om møbeloverenskomsten. Økt minstelønn, økt fagbrevtillegg og et nytt bransjetillegg er inkludert i enigheten.

– Løsningen kom fordi vi så en betydelig bevegelse fra tilbudet vi takket nei til den 4. juni, forteller forhandlingslederen til IE&FLT, Barbro Auestad.

IE&FLT brøt forhandlingene med Norsk industri om møbeloverenskomsten den 4. juni. Neste stopp for partene var derfor en tvungen mekling hos Riksmekleren i slutten av juni måned.

Økt kjøpekraft

– Vi har forhandlet frem en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, samtidig om vi også løfter de med lavest lønn sier Auestad, som også er medlem av IE&FLTs Arbeidsutvalg.

Ny minstelønnsats for overenskomsten blir kr 205,25 per time fra 13.06.2024.

Det gis et generelt tillegg på kr 7,- per time og et bransjetillegg på kr 3,50 per time.

Fagarbeidertillegget økes til kr 14,- per time, og ved to relevante fagbrev økes dette til kr 21,- per time.

Det er også kommet inn et eget punkt i avtalen for telefonsupport, med kompensasjon for dette.

Siden årets forhandlinger er i et såkalt hovedoppgjør, betyr det at partene har forhandlet om hele avtaleteksten. Auestad påpekte etter bruddet den 4. juni, at uenighet også hos Riksmekler ville ført til en lammende streik for møbelindustrien.

Samarbeid om ny lønnsutvikling

Siden årets forhandlinger er i et såkalt hovedoppgjør, betyr det at partene har forhandlet om hele avtaleteksten.

Blant endringene er derfor også et partssamarbeid for å se på lønnsutviklingen de siste 20 årene for Møbeloverenskomsten.

En rapport fra dette arbeidet skal foreligge innen 01.02.2025, og arbeidet starter i høst.

Husk lokale forhandlinger

At møbeloverenskomsten er en såkalt minstelønnsavtale, innebærer at det også skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.

– Våre tillitsvalgte ser frem til konstruktive forhandlinger også lokalt. Her skal medlemmene skal få sin rettferdige del av kaka, avslutter Auestad.

De lokale forhandlingene skal føres på basis av den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Overenskomsten for Møbel, interiør og trevarebransjene, samt for ski-stavprodusenter og tønnefabrikker omfatter 1125 IE&FLT-medlemmer fordelt over 45 bedrifter.

Du kan lese protokollen fra forhandlingene her.

FERDIGE: Forhandlingsutvalget utenfor Næringslivets hus på Majorstua, juni 2024. Foto: Frode Ersfjord

IE&FLTs forhandlingsutvalg for møbeloverenskomsten

Barbro Auestad, forhandlingsleder, IE&FLT
Nina Helland, forbundssekretær, IE&FLT
Vidar Schanke, Formfin Møbler AS
Robert Janitz, Huseby Kjøkken AS
Edvard Lie, Ekornes AS
Atle Berntsen, Ekornes Beds AS
Marit Helen Øye Aanning, Slettvoll Møbler AS
Henriette Berkvik, Fora Form AS
Kim Tomas Klevengen, observatør, IE&FLT
Frode Ersfjord, kommunikasjon, IE&FLT