Hovedoppgjøret 2024: Enighet i lønnsforhandlingene for vask og rens

IE&FLT og Norsk Industri kom til enighet natt til 20. juni i hovedoppgjøret for ansatte i vaskeri og renseribedrifter. Resultatet er 17,15 kroner mer i timen, som gir en 7,54 prosent økning i grunnlønnssatsene. Dette tilsvarer 33.442 kroner mer i årslønn for de vaskeriansatte.

Forhandlingsutvalget, som representerer drøyt 700 av IE&FLTs medlemmer på vaskerier og renserier over hele landet, hadde i forkant av lønnsoppgjøret en klar ambisjon om en lønnsøkning som står i samsvar med inntjeningen til bransjen.

– Dette er en overenskomst vi tar på alvor, og en overenskomst vi skal utvikle. Derfor er vi fornøyde med lønnsøkningen til våre medlemmer. Et så høyt tillegg har aldri før bli gitt på denne overenskomsten, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Forhandlingene ga også en økning på ettermiddagstillegget, helligdagstillegget og alle skiftsatser med 5,2 prosent. 

– I tillegg har vi fått en økning i denne overenskomstperioden på fagbrevstillegget på til sammen 3 kroner, sier Stokka.

Protokollen signeres ca. kl. 04.00. Foto: Egil Brandsøy.

Tilleggene kommer på ulike tidspunkter

Fra 1. mai blir det lagt til 7,77 kroner, og fra 1. september legges det til ytterligere 9,38 kroner. Dette gir til sammen gir 17,15 kroner. Fagbrevtillegget tillegges 2 kroner fra 1. mai, og ytterligere 1 kroner fra 31. desember.

Satsen for overgang mellom dagarbeid til skiftarbeid og forskjøvet arbeidstid dobles fra 500 til 1000 kroner. 

– Det er viktig fordi mange opplever en uforutsigbar arbeidshverdag, påpeker Stokka

– Vaskeribransjen er en viktig industri for landet vårt som går knakende godt, og de ansatte fortjener sin rettmessige del av verdiskapningen. Det er det absolutt ingen tvil om, understreker han.

– Vi er fornøyde med lønnsøkningen til våre medlemmer, sier forhandlingsleder Ommund Stokka (t.h.) Foto: Egil Brandsøy.

Smusstillegg og sjåfører

Høyt prioriterte krav fra forhandlingsdelegasjonen var tillegg til sjåfører og tillegg for arbeid på uren sone.

– Partene forhandlet lenge om ulike løsninger med tanke på sjåførene, men kom ikke i mål denne gangen, sier forhandlingslederen.

Når det gjelder uren sone og vasketid, er det et krav som er høyt prioritert. Her ble vi enige med arbeidsgiverne om et utvalgsarbeid om problemstillingene.

– Dette er ikke et gjennomslag, men lenger enn vi tidligere har kommet. Arbeidsgiverne anerkjente problemstillingen og ville ha en grundig gjennomgang av saken, forteller Stokka.

Forhandlingsutvalget tidligere på dagen. Foto: Egil Brandsøy.

Ferievikarer og sesongarbeidere

Et hovedkrav fra forhandlingene var å bli kvitt en antikvarisk bestemmelse om ferievikarer og sesongarbeidere.

Bestemmelsen sier at ferievikarer og sesongarbeidere kan lønnes med 90% av overenskomstens satser.

Denne bestemmelsen forsvinner i tariffperioden. Først for sesongarbeidere i 2025, deretter hele bestemmelsen i 2026.

– Dette satt langt inne hos arbeidsgiverne, og vi har nå fått gjennomslag for kravet vårt. Dette har vært et krav lenge, sier Stokka.

Rettigheter for tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte på overenskomsten sikres nå rett til fri med lønn for å møte på samarbeidskomitemøtene til forbundet.

– På denne overenskomsten har vi opplevd både at tillitsvalgte trekkes i lønn og nektes fri. Dette var derfor viktig å få med, konstaterer forhandlingslederen.

Obligatorisk tjenestepensjon

Det finnes eksempler på bedrifter på vaskeri og renserioverenskomsten som er på minimumssatsene når det gjelder obligatorisk tjenestepensjon.

De nye bestemmelsene i overenskomsten sikrer de ansatte en gjennomgang av tjenestepensjonsordningene, hva de gir av ytelser og en drøftelsesrett på spørsmålet om ordningene skal endres. Videre oppfordres partene til å ta en gjennomgang av pensjonsordningene med pensjonstilbyder.

– Dette er bestemmelser som flere andre overenskomster har, og var viktig å få med også her, sier Stokka.

Under forhandlingene. Foto: Egil Brandsøy.

Sikring for mellomoppgjøret

Det viktigste kravet handlet om at denne overenskomsten skal utvikles videre. Bedriftene på denne overenskomsten har gått gjennom en formidabel utvikling.

Stokka forteller at omsetningen har økt, og moderniseringen av industrivaskeriene innebærer robotisering, digitalisering og nye vaskerimaskiner. Dette gjør også at selskapene har blitt mer effektive.

– Vi vil sikre at dette også kommer de ansatte til gode, også i mellomoppgjør. Tidligere har vi hatt samtaler og drøftelser med arbeidsgiver i mellomoppgjørene. En eventuell regulering av satsene i overenskomsten har kun handla om lønnssatsene, sier han.

– Nå har vi gjennomslag for forhandlinger. Forhandlingene skal baseres på produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og bedriftenes og bransjens økonomi. Samt den forventede lønnsutvikling for industriarbeidere, legger Stokka til.

Forhandlingsutvalget da forhandlingene startet. Foto: Egil Brandsøy.

Det er en målsetning for IE&FLT og Norsk Industri at lønnsutviklingen over tid skal være på et nivå som medfører at lavtlønnsgarantien ikke gir utslag.

– Dette er helt nytt, i tillegg er det også øvrige satser som skal reguleres i mellomoppgjørene. Dette er vi svært fornøyd med, sier han og legger til:

– Det er flott at vi har fått inn en knakende god tekst i protokollen, som sier at hvis frontfaget går opp og bedriftene går som hakka møkk, skal vi få igjen for det i mellomoppgjøret.

Økning av overenskomstens satser:

Per 1. mai 2024:

  • 10 år: 242,51 kroner per time
  • 7 år: 239,51 kroner per time
  • 4 år: 234,97 kroner per time
  • 2 år: 230,99 kroner per time
  • Begynnerlønn: 227,03 kroner per time

Nye satser inkluderer det generelle tillegget på kr. 7 og kr. 0,77 i garantitillegg.

Per 1. september 2024:

  • Begynnerlønn: 236,41
  • Etter 2 år: 240,37 kroner
  • Etter 4 år: 244,35 kroner
  • Etter 7 år 248,89 kroner
  • Etter 10 år: 251,89 kroner

Nye lønssatser inkluderer justert garantitillegg på kroner. 2, normallønnstillegg på kr. 3,50 og bransjetillegg på kr. 3,88.

Fagtillegg:

Ny sats fra 1. mai 2024 er kr. 14
Ny sats fra 31. desember 2024 er kr. 15

Ettermiddagsskifttillegg:
Ny sats fra 1. mai 2024 er kr. 12,62.

Skifttillegg:

Ordinært skiftarbeid (Satsene heves fra 1. mai 2024)
Ettermiddagsskifttillegg kr 17,04.
Nattskifttillegg kr 25,36.

Ordinært søndagsskift
Satsen heves fra 1. mai 2024 til: kr 54,43.

Skiftarbeid i forbindelse med hellig- og høytidsdager
Første avsnitt: satsen heves fra 1. mai 2024 til: 124,44
Tredje avsnitt: satsen heves fra 1. mai 2024 til: kr 57,24

Forhandlingsutvalget

Ommund Stokka, forhandlingsleder, IE&FLT
Nina Helland, IE&FLT
Irene Halvorsen, Elis AS Herbergåsen
Bertil Haugen, Nor Tekstil Trondheim
Inger Hilde Dreyer, Nor Tekstil Molde
Kjerstin Borgen Evenrud, Sentralvaskeriet for Østlandet AS
Agne Butviliene, Nor Tekstil, Oslo
Abdi Hayba, Nor Tekstil Bergen
Siri Vasstveit, Renseriet Sandnes AS
Trine Kvellestad, Nor Tekstil Florø
Owe Meyer, Breeze Tekstil AS
Jeanett Kokes, Renseriet Sandnes AS

Observatører:
Steffen Nilsen, observatør, IE&FLT
Kevin Fossnes, observatør IE&FLT
Harald Hageland, observatør, IE&FLT
Egil Brandsøy, kommunikasjon, IE&FLT