Hovedoppgjøret 2024: Enighet i mekling, ingen streik i oljeservice

IE&FLT kom seks timer på overtid til enighet med Offshore Norge i meklingen på oljeserviceavtalen (OSA). –Vi er fornøyd med å komme til enighet og unngå streik på sokkelen, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE&FLT.

IE&FLT og Offshore Norge er etter to døgn hos Riksmekleren enig om et resultat som innebærer at satsene i lønnsmatrisen offshore økes med 36.000 kroner fra 1.juni 2024. I tillegg økes satsene med ytterligere 6500 kroner fra 1. januar 2025.

-Vi har fått et akseptabelt økonomisk oppgjør. Samtidig har vi fått på plass viktige ordninger som vil forbedre medlemmenes arbeidshverdag, sier Lill-Heidi Bakkerud, som har ledet forhandlingene for IE&FLT.

Skift- og nattillegget økes til 106 kroner per time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes til 2300 kroner per dag.

Minstelønnssatsene heves til:

Fagarbeider: 250,30 kr per time.

Øvrige arbeidere uten tidligere erfaring: 226,90 kr per time.

Øvrige arbeidere med minst 1 års relevant bransjeerfaring: 235,80 kr per time.

Unge arbeidstakere (under 18 år): 153,83 kr per time.

Viktige forbedringer i oljeserviceavtalen

IE&FLT har i meklingen fått gjennomslag for flere tillegg i overenskomsten som vil bedre medlemmenes arbeidshverdag. Blant annet skal uanmeldt endring av arbeidsplan kompenseres med 2500 kroner. Mens tillegget for ukvalifisert hvile økes til 850 kroner.

Ventetid på utreisested, som ikke faller på utreisedag, registreres som arbeidstid time for time på årsverket, og kompenseres tilsvarende sokkelkompensasjon.

-I tillegg har vi fått gjennomslag for at ansatte i en disponibelperiode på minst fire uker, mellom to oppholdsperioder, har rett på arbeidsfri periode på minimum 36 timer, sier Bakkerud.

Skal foretas forsvarlighetsvurdering

Det er enighet rundt krav til arbeidsmiljøet og det skal gjennomføres forsvarlighetsvurderinger av helse, miljø og sikkerhet.

IE&FLTs forhandlingsutvalg i arbeid til tidlig morgen hos Riksmekleren. Foto: Atle Espen Helgesen

Partene understreker også nødvendigheten av et fungerende lokalt topartssamarbeid. Og at det skal føres reelle lokale forhandlinger i tråd med de fire kriterier for de arbeidstakere som er individuelt avlønnet eller innplassert i lokale lønnssystemer.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter drøyt 6000 IE&FLT-medlemmer som jobber i leverandørbedrifter i oljebransjen.