– Vi er sterkt kritiske til at regjeringen uten noen dialog kutter i CO2-kompensasjonen nok en gang

– Industrien kan ikke planlegge for ett år eller en stortingsperiode av gangen. Nå må vi få en langsiktig politikk for flere arbeidsplasser og lavere utslipp, sa forbundsleder Frode Alfheim i en budsjetthøring i Stortingets næringskomité tirsdag.

I dag hadde Stortingets næringskomité en åpen høring om forslaget til statsbudsjettet 2024.

Fra Industri Energi deltok forbundsleder Frode Alfheim og spesialrådgiver Snorre Erichsen Skjevrak, og fra LO deltok avdelingsleder Kenneth Sandmo.

Temaene de berørte var solindustrien, batteriindustrien og regjeringens forslag om å kutte i CO2-kompensasjonsordningen.

Politikk for tapte arbeidsplasser

Regjeringens foreslåtte kutt i CO2-kompensasjonsordningen har blitt svært dårlig mottatt av de tillitsvalgte i industrien.

På Stortinget i dag understrekte Alfheim viktigheten av å planlegge for mer en ett år, eller en stortingsperiode, av gangen.

– Man bygger ikke et aluminiumsverk eller et smelteverk for en fireårs stortingsperiode i Norge. Da er det for mange tiårsperioder man har i produksjon, og vi kan ikke ha et så vesentlig virkemiddel som blir endret fra år til år med så dramatiske endringer i utgifter for industrien. Det er ikke bærekraftig for den industrien vi har i dag eller for ny industri som vi skal ha i fremtiden, sier han.

Alfheim er også kritisk til at regjeringen gjør et slikt kutt uten noen dialog med industrien.

– Det har ikke vært god nok dialog, og det har i hvert fall ikke vært en reell dialog, sier han.

LES OGSÅ: Spørsmål og svar om CO2-kompensasjon.

Eneste landet i Europa med en solindustri av betydning

Et annet tema som ble tatt opp på Stortinget i dag er den norske solindustrien.

Forbundslederen sier at Industri Energi er positive til at regjeringen har utpekt solindustri som et av ni innsatsområder i grønt industriløft, men at det er viktig å komme med en realitetsorientering til Stortinget:

Norwegian Crystals er konkurs, Norsun har permittert nesten alle ansatte og REC Solar har vært nedstengt på grunn av blant annet høye kraftpriser.

– Vi er redd for at regjeringens satsing blir for lite og for sent sier Alfheim og legger til:

– Nå er vi der at enten kommer det konkrete tiltak og finansiering, eller så risikerer vi at hele den norske solindustrien forvitrer.

Torgeir Fylkesnes Knag (t.v) er første nestleder i næringskomiteen.

Alfheim påpekte at Norge er det eneste landet i Europa som har hatt en solindustri av betydning og at EU nå bruker store virkemidler på å hente tilbake verdikjeden for solindustri.

Batteriindustrien trenger risikoavlastning

Alfheim fortalte næringskomiteen at batteriproduksjon ligger tett inntil den eksisterende prosessindustrien, og at Norge er det landet i verden med best forutsetninger for å produsere batterier.

Forbundslederen synes det er positivt at batteri er utpekt som et av ni innsatsområder i grønt industriløft, men hvis det skal bli et reelt industriløft så må det komme mer.

– Batterinæringen i Norge ber ikke om driftsstøtte, de ber om risikoavlastning for den første kapitalintensive byggefasen, sier han.

– Risikoavlastning tror jeg også vi kan se på i forhold til solindustrien, sier Alfheim.