70 mistet jobben i Norwegian Crystals: – Vi trengte kun litt drahjelp

EU ønsker at 40 prosent av solcellepanelene i Europa skal produseres i Europa, og Norge er det eneste landet som kan bidra til å oppnå det målet. Likevel gikk solcellebedriften Norwegian Crystals i Glomfjord konkurs og 70 ansatte mistet jobben.

Planene for å bygge en ny fabrikk med oppdatert teknologi for produksjon av wafere av silisium var klare, og økningen fra 70 til 500 ansatte var nesten i boks.

– Hadde vi fått bygd den fabrikken som vi planla, så hadde vi antageligvis blitt lønnsomme og konkurransedyktige, sier tidligere hovedtillitsvalgt i Norwegian Crystals Sandra Roksøy.

– Vi har mistet en kjær arbeidsplass og jobbene våre. Det følelsesmessige aspektet av at dette til slutt skulle gå tapt, er nok veldig tungt for mange, sier hun.

Helt tomt: parkeringsplassen skulle bygges ut til ny fabrikk. Foto: Egil Brandsøy.

Eneste i Europa

Roksøy sier at fabrikken i Glomfjord og Norsun, som ligger i Årdal, er de eneste to solcellebedriftene i Europa som har denne delen av næringskjeden for solcellepaneler.

– Du må til Asia for å finne den typen fabrikk som vi har her, sier Roksøy.

Hun nevner at hvis de hadde fått et initiativ fra staten, kunne det kanskje ha løsnet slik at en privat investor hadde kommet inn.

Sandra Roksøy tror bedriften, med litt hjelp, ville blitt konkurransedyktig. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi trengte egentlig bare en startkabel og litt drahjelp. Vi trenger ikke at staten kommer inn og eier oss. Vi var beviselig sjøldrevent og vi hadde kontraktene klare, sier hun.

Til NRK uttalte ordfører Sigurd Stormo i Meløy at det er surrealistisk å stå å snakke med ansatte som nettopp har mistet jobben, samtidig som satsinga på sol bare vokser i verden.

Hard konkurranse fra Kina

Solenergi har blitt verdens billigste energikilde, og det skaper problemer for produsentene nedover i verdikjeden, som Norwegian Crystals. Akkurat nå dominerer Kina solcellemarkedet.

– Det er vanskelig å få støtte til den her type industri i Norge, kort forklart, sier hun.

Norwegian Crystals holder til i Glomfjord. Foto: Egil Brandsøy.

Roksøy sier at kineserne har statsstøtte, og de kan bygge ut kjemperaskt.

– Det er en energikrevende prosess, og det krever mye kunnskap. Så fordelen vi har her er kompetansen som har vært i Glomfjord siden 90-tallet, sier Roksøy, som også er utdannet prosessoperatør.

Norwegian Crystals produserer med vannkraft, noe Roksøy sier er en av de store fordelene.

– Det er ikke kullkraft som det ofte er i Kina. Det selvfølgelig fokuset fra Europa når de ønsker at industrien holder seg her, sier hun.

Kompetansen har vært i Glomfjord siden 90-tallet. Foto: Egil Brandsøy.

Forbundsleder Frode Alfheim synes det er fryktelig trist

Forbundsleder Frode Alfheim var på besøk i Meløy i forrige uke, og han synes at konkursen til Norwegian Crystals er trist.

– Det skjer jo i et lokalsamfunn der 70 arbeidsplasser betyr fryktelig mye. Det er en industri som har gått opp og ned. Under den globale finanskrisen når REC gikk over ende så røyk det mange hundre arbeidsplasser i Meløy, så her var det noen som har prøvd å bygge opp på tuftene av gamle REC, og som nå igjen ikke greide å få inn nok kapital til å lykkes, og det er fryktelig trist, sier forbundslederen.

Frode Alfheim på besøk i Glomfjord. Foto: Egil Brandsøy.

Han understreker at Norge har en betydelig rolle i verdikjeden som Europa er avhengig av at vi lykkes med.

– Vi må bare komme oss over kneiken, sier han.

Alfheim mener at det er viktig å finne den rette miksen av Europa og Norge, og privat og offentlig kapital, som gjør at folk skal ha lyst til å begynne på igjen.

– Det er mange folk som peker på at det her er en av næringene vi skal leve av i fremtiden. Hadde de lyktes med det prosjektet de holdt på med nå, ville det gitt veldig mange arbeidsplasser, og verdifulle arbeidsplasser. Her må vi bare prøve på nytt, sier han.

Olje og energiminister svarte på spørsmål om Norwegian Crystals

Terje Aasland var på besøk i Glomfjord i forrige uke og deltok på et medlemsmøte arrangert av fagforeningen Haugvik Industriarbeiderforening (HIAF).

Der fikk han flere spørsmål om hvorfor ikke regjeringen har kommet med drahjelp til solindustrien.

Olje- og energiminister Terje Aasland var på besøk i Glomfjord og svarte på flere spørsmål om Norwegian Crystals. Hovedtillitsvalgt i Yara Glomfjord Eva Safrine Aspvik til høyre. Foto: Egil Brandsøy.

– Virkemiddelapparatet må inn i bildet å håndtere det. De må spørre om det er noe de kan gå inn med penger på. Om det er noe som trenger finansiering eller avlastning, sa Aasland og fulgte opp:

– Det er jo et arbeid som egentlig pågår kontinuerlig som næringsminister Jan Christian Vestre må svare på. Problemet her var vel finansiering. Kan staten stille opp med noe mer risikokapital? Jeg skal ta det med meg videre, sa Aasland.

Midlertidig jobb i Industri Energi

Når en bedrift som Norwegian Crystals går konkurs blir alt avstengt på dagen. Alle mister jobben samtidig, fra øverste leder til operatører. Roksøy sier at det ikke betyr at folk ikke trenger hjelp lengre.

– Tvert imot. Vi er utestengt fra fabrikken, fra kontorene, vi har ikke tilgang til noe lengre, sier hun.

Sandra Roksøy har et midlertidig kontor i Glomfjord industripark. Foto: Egil Brandsøy.

Hun forteller at Industri Energi kom raskt på banen.

– Jeg tok kontakt med dem tidlig, altså så raskt jeg fikk vite at vi kanskje gikk konkurs. Da kastet to stykker seg på fly oppover til Glomfjord og hjalp meg med den videre prosessen.

Deriblant forbundssekretær Ronny Kristoffersen og jurist Eivind Eriksrud, som har hjulpet henne med alle tallene og det praktiske rundt det med lønnskrav.

– Og Ronny kastet seg rundt og ordnet at jeg kunne være her og få lønn i en måned og medlemmene fortsatt ha noen å gå til, sier Roksøy, som har et midlertidig kontor i Glomfjord Industripark.

Hun sier at hun ikke har gitt opp alt håp om at det blir et solcelleeventyr i Glomfjord.

Ikke gitt opp enda. Foto: Egil Brandsøy.

Det har heller ikke ordfører Sigurd Stormo.

– Noen ganger er konkurs starten på noe annet. Jeg er optimist. Det skjer mange positive ting, sier Stormo.

Nummer tre fra venstre er ordfører Sigurd Stormo i Meløy kommune. Her på omvisning på Glomfjord Kraftstasjon. Foto: Egil Brandsøy.