– Vi må utnytte vannkraftpotensialet bedre i Norge

Mer kraft og mer nett var hovedbudskapet da forbundsleder Frode Alfheim og olje- og energiminister Terje Aasland besøkte industri- og kraftkommunen Meløy denne uken. Forbundslederen påpekte at vi må få mer ut av den eksisterende vannkraften i Norge.

Følget, som inkluderte ordfører Sigurd Stormo, representanter fra Statnett, fabrikksjef Øyvind Jenssen i Yara Glomfjord og hovedtillitsvalgt i Industri Energi Eva Safrine Aspvik, besøkte Statkrafts hundre år gamle kraftverk som ligger på Fykan, innerst i Glomfjorden.

Alfheim påpeker at eksisterende industri, som Yara, har lenge sagt at de trenger mer kraft, både for å kutte klimautslipp, men også for å øke produksjonen.

Glomfjord kraftverk. Foto: Egil Brandsøy.

Yara har, for eksempel, et prosjekt på gang der grønn ammoniakk skal lages fra hydrogen, som vil fase ut dagens bruk av grå ammoniakk.

– Derfor må vi utnytte den eksisterende vannkraften bedre. Det krever investeringer i infrastrukturen for å distribuere kraften til industri og befolkning. Det vil forbedre strømforsyningen for både industri og forbrukere, og det kan stimulere mer industriproduksjon, sier Alfheim.

Statkraft gir omvisning fra kontrollrommet på kraftstasjonen til Terje Aasland, Sigurd Stormo, Frode Alfheim og spesialrådgiver Snorre Erichsen Skjevrak i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy

Utbygging av det nasjonale kraftnettet

Olje- og energiminister Terje Aasland erkjenner at dette er hans første besøk til industri- og kraftkommunen Meløy, som har 6200 innbyggere.

– Dere er attraktive i Glomfjord, dere er midt i smørøyet, sa han til publikum under et medlemsmøte dagen før besøket på kraftverket.

På omvsning i kraftverket. Frode Alfheim, ordfører Sigurd Stormo og olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Egil Brandsøy.

Både Aasland og Alfheim er enige om at det må bygges ut nett raskere i Norge. Aasland beskriver nettet som pulsåren i samfunnet.  

– Derfor har regjeringen laget en plan for raskere utbygging av nett, noe som vil involvere raskere konsesjonsprosesser, sier han.

Han legger til:

– Pulsåren må ha blod og det er produksjon. Vi må få opp produksjonen. Vi trenger mer strøm.

Frode Alfheim med hovedtillitsvalgt i Yara Glomfjord Eva Safrine Aspvik til venstre, mens Terje Aasland blir intervjuet av Avisa Nordland til høyre. Foto: Egil Brandsøy.

Kommer ingen vei uten nett

Under besøket utfordret Aasland Statnett om det å bygge ut det nasjonale kraftnettet.

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet.

Til Avisa Nordland uttalte Aasland at Statnetts hovedstrategi er å vente med sine investeringer til det er tatt investeringsbeslutninger i industrien. Det er for å utnytte den infrastrukturen som allerede er bygd før det investeres i ny kapasitet.

Terje Aasland snakker om besøket til Glomfjord og forteller at det har vært mange gode innspill. Foto: Egil Brandsøy.

Aasland sier at regjeringen jobber nå med en energimelding som skal forandre på det.

Fem store prosjekter

Alfheim sier at Statkraft må komme i gang med opprustning og utvikling av eksisterende vannkraft.

I et innlegg under besøket sa Statkraft, som er Europas største vannkraftsprodusent, at de har planlagt fem store prosjekter som skal være påbegynt innen 2030.

Frode Alfheim ønsker at Statkraft kommer i gang. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi har vi sagt at vi skal arbeide i lag med bransjen for å få de rammebetingelsene som kreves, og da har de forpliktet seg at de skal gå videre med de prosjektene, sier Alfheim.

Forbundslederen har tidligere nevnt at forbundet vil følge med på at høyprisbidraget som kom for 2023 vil fjernes i statsbudsjettet for 2024.

Han presiserer at alle tankene og ideene som kan bli nye arbeidsplasser betyr at vi må ha mer kraft.

– Det vil gjøre det attraktivt for de som ønsker å investere i industri å fokusere på områdene der de faktisk får tak i kraften, sier Alfheim.

Kraftverket i Glomfjord representerer industrialisering og verdiskapning

Forbundslederen sier at vannkraftverket i Glomfjord gir oss et bilde av historien med industrialisering i Norge og byggingen av fagforeninger.

Glomfjord kraftverk. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi bygde kraft og da kom industrien. Industrialiseringen av Norge ga oss eksportinntekter som har vært med å bygge velferdssamfunnet vårt, både lokalt der industrien har etablert seg, men også nasjonalt, sier Alfheim.

Glomfjord kraftanlegg ble bygget i 1920 og har i dag status som nasjonalt kulturminne.