Medlemsbedriften Yara i gang med pilotprosjekt som lager grønn ammoniakk fra hydrogen

Denne uka deltok arbeidsutvalgsmedlem og leder for hydrogengruppen i Industri Energi, Barbro Auestad, på Yaras første demonstrasjonsprosjekt for produksjon av grønn ammoniakk på Herøya. Statsminister Jonas Gahr Støre innviet prosjektet med første spadetak.

Pilotprosjektet heter SKREI, og er det første av sitt slag i verden. I første omgang går prosjektet ut på å produsere fire prosent av ammoniakken med grønn hydrogen fra elektrolyse.

Ammoniakk er sentralt i gjødselproduksjonen verden over, men utfordringen med dagens ammoniakkproduksjon er at den er basert på fossile energikilder. En overgang til å produsere med hydrogen vil gjøre produksjonen utslippsfri.

Målet er på sikt at hele gjødselproduksjonen til Yara på Herøya skal bli utslippsfri.

Statsministeren tok det første spadetaket under sermonien, og holdt innlegg. Foto: Dag Frode Heiland i Yara.

Yara går i front

Barbro Auestad, som også deltok på en panelsamtale under seremonien, skryter av prosjektet.

– Det her er det grønne skiftet på rett vei. Prosjektet vil redusere de norske og de globale klimautslippene – og Yara går i front med dette pilotprosjektet, sier Auestad og utdyper:

– Dette er løsningen for å ikke bare redusere CO2-utslipp på Herøya, men for at verden i fremtiden skal kunne produsere mat uten klimagassutslipp globalt.

Hydrogengruppen fra Industri Energi på besøk på Herøya Industripark høsten 2021. Fra venstre til høyre: Steffen Nilsen, Ronny Kristoffersen, Barbro Auestad og IE-tillitsvalgt Morten Ødegård. Foto: Egil Brandsøy.

Norge har en lang historie med å produsere grønn hydrogen

Hydrogen og ammoniakk har mange anvendelsesområder, i tillegg til å lage gjødsel så kan det brukes til transport, varmeenergi og å avløse karbonkilder i industriprosesser.

Barbro Auestad forteller at Norge har lang fartstid og kompetanse innen hydrogen.

– Norge har historisk produsert store mengder grønn hydrogen. Yaras anlegg i Glomfjord var i perioden 1949-1993 verdens største Hydrogenprodusent, forteller hun.

Nå skal Yara bygge et nytt hydrogenanlegg på Herøya som har planlagt oppstart i 2023. Auestad påpeker at pilotprosjektet vil være positivt for arbeidsplasser i industrien.

– Denne pilotsatsingen vil være med på å trygge våre medlemmers arbeidsplasser inn i fremtiden, avslutter Auestad.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Herøya for å markere åpningen av Yaras pilotprosjekt. Her sammen med Yara-sjef Svein Tore Holsether (t.v). Foto: Dag Frode Heiland i Yara.