Grønt industriløft: – Positive signaler for en solindustri som sliter

Regjeringen lanserte i dag et oppdatert veikart for grønt industriløft, med større satsing på blant annet solindustrien: – Dette er positive signaler for en solindustri som sliter i landet vårt, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Regjeringen igangsatte i fjor et krafttak for industrien, kalt grønt industriløft, som nå oppdateres med å løfte frem to nye områder: solindustri og manufacturing.

Spesielt satsingen på solindustrien mener forbundsleder Frode Alfheim er på tide.

– I Europa har solindustrien blitt lagt ned eller flagget ut. På tross av alt dette har vi i Norge klart å beholde kompetanse, teknologi og infrastruktur. Som i våre medlemsbedrifter Norwegian Crystals, som nylig gikk konkurs, og Norsun. Så jeg håper bare at det ikke er for sent til å holde virksomhetene i Kristiansand, Årdal eller Glomfjord i gang, sier han.

EU har jobbet med et forslag om at 40 % av installerte solcellepaneler skal være produsert i Europa. Det vil i så fall kreve 50 ganger Europas eksisterende produksjonskapasitet, og det eneste landet som kan bidra til at EU når målene sine, er Norge. Til tross for dette dominerer Kina solcellemarkedet i dag. 

Alfheim understreker at selv om industrien skal være privat eid og drive etter egen regning og risiko, så er det akkurat nå noen forhold som gjør at vi midlertidig trenger andre grep. Han nevner ting som klimamål, klimapolitikk, krig, energikrise og omstilling.

– Vi må sikre at industrien overlever denne kritiske perioden der mye skal skje på kort tid. Derfor er det klokt å satse på solindustrien, og det er bra at regjeringen ønsker å hjelpe industrien realisere sitt verdiskapingspotensial med å vri virkemiddelapparatet i en grønn retning gjennom investeringer, sier forbundslederen.

Han slår fast at EU midlertidig har åpnet for økt statsstøtte til energi og grønn industri, men Norge har ikke utnyttet handlingsrommet. Andre EU-land bruker mye mer aktive virkemidler og gir mer støtte til energi- og industriformål.

– Derfor må vi utnytte handlingsrommet til å lage en norsk aktivitetspakke til den norske solindustrien. Det er aldri for sent, sier Alfheim.

Regjeringen la frem flere nye tiltak i Grønt Industriløft 2.0 for å akselerere den grønne omstillingen i næringslivet ytterligere. De ønsker å bruke totalt 15 nye milliarder til det grønne industriløftet.

Blant annet utvides Eksfin sitt mandat til å finansiere klimavennlige investeringer i Norge.

Eksfin tilbyr i hovedsak finansiering til kjøpere av norske eksportvarer og bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter som gir verdiskapning i Norge.

– Vi positive til utvidelse av Eksfin sitt mandat, og det vil kunne avhjelpe for batteriindustrien, sier Alfheim.

Han legger til at styrkingen av virkemiddelapparatet er svært viktig. Begrepet risikoavlastning står sentralt i regjeringens opplegg.

– Det høres kjedelig ut, men er ufattelig viktig. For staten er jobben med å ta ned risikoen et viktig grep for å sørge for at private penger finner veien til norske bedrifter. Det skaper jobber og samfunn i en tid hvor mye er usikkert. Der andre land velger å blø kontanter skal vi samarbeide godt mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Det skaper vekst i fremtiden.

– Nå er vi utålmodige og spente på hva som kommer i statsbudsjettet 6. oktober, sier Alfheim.