Full støtte til de streikende i SLB UK fra landsstyret

Streikende medlemmer i SLB UK fikk stående applaus og full støtte fra representantene i landsstyret. – Dere står i en kamp som er viktig for mange, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

En av de streikende britene i SLB UK, som ikke kan navngis, stilte på Industri Energis landsstyremøte på Gardermoen tirsdag. Han fortalte om bakgrunnen for kravet deres om tariffavtale og hvordan det har vært å stå i streik i snart syv måneder.

-Jeg jobber på fartøyet «Island Captain» for SLB UK, som har kontrakt med ConocoPhillips på Ekofisk-feltet.  Vi har lenge blitt urettferdig behandlet av arbeidsgiveren vår. Vi behandles verken med respekt eller verdighet av selskapet. Og vi opplever at vi har mye dårligere arbeidsvilkår enn andre på norsk sokkel.

Landsstyret til Industri Energi var samlet til ekstraordinært møte på Gardermoen 24. oktober. Foto: Atle Espen Helgesen

-En dag kom jeg over en artikkel om arbeidet Industri Energi gjør mot sosial dumping på sokkelen. Ni av oss meldte seg derfor inn i forbundet. På våre vegne krevde forbundet oljeserviceavtalen gjeldende i SLB UK. Men bedriften nektet å imøtekomme kravet og 31. mars ble vi tatt ut i streik, sier han.

Den streikende briten synes det har vært vanskelig å stå i en så langvarig streik.

-Det har vært svært tøft for oss. Vi har blitt truet av selskapet og blitt kontaktet personlig av sjefer, som vil finne løsninger som ikke involverer forbundet. Nå er tre av oss streikende blitt sagt opp av selskapet, sier han.

Krever det mest grunnleggende i arbeidslivet

Nestleder Ommund Stokka i Industri Energi sier at medlemmene i SLB UK bare krever det mest grunnleggende i norsk arbeidsliv, nemlig retten til en tariffavtale. Han understreker at det er svært sjelden forbundet må gå til slike skritt.

– SLB UK bruker nå uorganiserte til å gjøre jobben som de streikende skulle gjort. Attpåtil gir de ekstrabetaling til de uorganiserte. SLB UK prøver å nekte oss å representere de ansatte og har gått til oppsigelse av tre ansatte som er i streik. Det skal vi selvsagt utfordre juridisk, sier han.

Forbundet planlegger sympatiaksjoner for å øke effekten av streiken, men Stokka påpeker at det må opp i Arbeidsretten først.

Økonomisk støtte til de streikende

Ifølge forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er streiken i SLB UK spesielt viktig, fordi den handler om at vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

-Vi ser økende bruk av fartøy på sokkelen. Med flere nye næringer på havet, som havvind og utvinning av mineraler på havbunnen, vil bruken av skip øke ytterligere. Vi skal ha norske tariffavtaler og norske vilkår på norsk sokkel også i framtiden, sier han.

Tillitsvalgte i landindustrien bevilger støtte til de streikende. Fra venstre Tor Jørgen Sætrevik (Hydro Husnes), Per Øistein Kivijarvi (Kronos Titan), Tom Jacobsen (Norcem) og Tone Thon (Fresenius Kabi). Foto: Atle Espen Helgesen

Som avslutning gir hovedtillitsvalgte fra ulike bransjer i landindustrien sin fulle støtte til de streikende, til stor applaus fra salen.

De sier at de også vil gi økonomisk støtte til de streikende.

-Vi bevilger totalt 45.000 kroner som de streikende kan bruke til å etablere en klubb i SLB UK. De har vår fulle støtte, sier hovedtillitsvalgte Tor Jørgen Sætrevik (Husnes Kjemiske Fagforening), Per Øistein Kivijarvi (Titan Arbeiderforening), Tone Thon (Fredrikshald Farmasøytiske) og Tom Jacobsen (Dalen Arbeiderforening). Jan Haugen (Orkla Kjemiske Arbeiderforening) var ikke til stede.

Les mer om streiken i SLB UK:

Temaside om streiken i SLB UK

Dette jobber de streikende med til daglig

Sympatistreiken skal til Arbeidsretten

Streiken er viktig for alle som jobber i Nordsjøen