Sympatistreiken skal for Arbeidsretten

Norges Rederiforbund er uenig med Industri Energi og LO i grunnlaget for å gå til sympatistreik i Archer. Saken kommer derfor til å gå for Arbeidsretten.

LO varslet 6. september sympatistreik for de ansatte i Archer som driver brønnvedlikehold på Ekofisk-feltet. Disse bistår også SLB UK for at det skal kunne utføre brønnstimulering på feltet.

-Årsaken til at LO varsler sympatiaksjoner er bruken av uorganiserte som gjør arbeidet som de streikende i SLB UK skulle gjort. Streiken i SLB UK mister dermed sin effekt, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

I et brev til Norges Rederiforbund, som Archer er medlem av, påpeker LO at SLB UK utfordrer organisasjonsfriheten i Norge. Det er en paragraf i hovedavtalen som kan brukes i de tilfeller arbeidsgiver opptrer direkte organisasjonsfiendtlig.

Norges Rederiforbund er uenig i grunnlaget for å gå til sympatistreik. Saken går derfor til Arbeidsretten og sympatistreiken må utsettes. Det er ennå ikke satt dato for hovedforhandling i retten.

SLB UK er ikke medlem av Norges Rederiforbund. Norges Rederiforbund var ikke enige i unntaket for denne regelen, og LO har varslet at plassoppsigelse for ytterligere medlemmer i Industri Energi vil meldes når det foreligger dom i Arbeidsretten.

I Industri Energi sin hovedavtale med Norges Rederiforbund står det:
«Hvis LO erklærer sympatistreik blant NRs medlemmer på grunn av konflikt ved en bedrift som ikke står som medlem av NR, skal LO samtidig erklære sympatistreik ved tilsvarende uorganiserte bedrifter, hvis slike finnes, dog skal antallet arbeidstakere som medtas i sympatistreiken ved de andre bedrifter omtrentlig motsvare arbeids-takerantallet på de i NR innmeldte arbeidsplasser. Hovedorganisasjonene kan bli enige om unntak fra denne regel».

Les mer om streiken i SLB UK