SLB UK-streiken er viktig for alle som jobber i Nordsjøen

-Den pågående streiken i SLB UK handler om at alle som jobber på norsk sokkel skal ha en trygg lønn og gode arbeidsvilkår, sier Bår Inge Pedersen, leder i NR forum, som er samarbeidskomiteen for flyteriggansatte i Industri Energi.

Tillitsvalgte på flyteriggområdet, det såkalte NR-forum, møttes denne uka til en samling i Amsterdam, der en rekke aktuelle saker og tema ble diskutert. Og det som skaper aller mest engasjement er streiken Industri Energi har gående i oljeserviceselskapet SLB UK.

-Alle tillitsvalgte på flyteriggene støtter ett hundre prosent opp om streiken. Det at forbundet krever tariffavtale for sine medlemmer som jobber på norsk sokkel er en uhyre viktig kamp å ta, sier Bår Inge Pedersen.

Han forklarer at tariffavtalene er selve grunnlaget for lønns- og arbeidsvilkårene til alle som jobber på sokkelen.

-Det er en svært farlig utvikling for alle offshorearbeidere i Norge, hvis det etablerte systemet utfordres av useriøse aktører som kommer inn på sokkelen. Tariffavtalene er selve grunnlaget for det organiserte arbeidslivet vi har ute i havet, sier han.

Pedersen sier glad for at både Landsorganisasjonen (LO) og alle klubber på sokkelen gir solid støtte til streiken.

Sympatistreiken er utsatt

Til neste uke var det varslet at 51 Industri Energi-medlemmer i Archer som jobber med wireline på Ekofisk, skulle tas ut i sympatistreik av LO. Men dette er utsatt i påvente av juridiske avklaringer i Arbeidsretten.

– Norges Rederiforbund har den oppfatningen at sympatiaksjonen ikke er lovlig. Saken må derfor hastebehandles i Arbeidsretten. Utfallet i retten vil avgjøre hva som skjer videre, men jeg antar at våre medlemmer vil kunne bli tatt ut igjen, hvis retten avgjør at sympatiaksjonen er lovlig, sier klubbleder Einar Åge Vae i Archer.

Einar Åge Vae, klubbleder i Archer, på NR forum-møtet. Foto: Atle Espen Helgesen

Han forklarer at Archer-medlemmene på Ekofisk til daglig jobber med folkene som er om bord på fartøyet «Island Captain».

– Medlemmene våre tar imot slanger fra skipet som brukes for å pumpe kjemikalier ned i reservoaret for å øke produksjonen på feltet. Våre folk er klare for å gå ut i sympatistreik mot streikebryterne som SLB UK har hentet inn, sier han og understreker at dette er en ekstremt viktig arbeidskonflikt som Archer-klubben vil stå løpet ut.

Les mer om streiken i SLB UK

Mange risikerer å miste jobben

På NR forum-samlingen ble også den generelle situasjonen i flyteriggnæringen gått grundig gjennom, selskap for selskap.

– Vi ser at det nærmest er tørke på nye kontrakter. Og flere rigger er på vei ut av landet. Det medfører at flere hundre riggarbeidere risikerer å miste jobben, sier Bår Inge Pedersen.

NR-forum gikk gjennom situasjonen i hvert enkelt selskap på møtet i Amsterdam. Foto: Atle Espen Helgesen

Han kjenner ikke til noen som helst nye kontrakter som kommer på anbud innen jack-up-markedet framover. Og det er svært lite nytt på flyteriggmarkedet.

-Unntaket er kinesiskeide COSL som har fått kontrakt for tre rigger for Equinor. De skal oppbemanne med drøyt 400 ansatte de neste par årene. Forhåpentligvis vil mange av de som mister jobben nå, få ny jobb i dette selskapet, sier han.

Trenger mer langsiktighet

Bår Inge Pedersen, som også er tillitsvalgt i Noble Ansattes Forening (tidligere Mærsk), er tydelig på at det trengs mer forutsigbarhet og langsiktighet i leteaktiviteten på sokkelen.

– Det må bli politisk lagt til rette for mer langsiktighet i letevirksomheten. Fordi høy leteaktivitet, både i modne og nye områder på sokkelen, er en forutsetning for å klare å holde oppe produksjonen og dermed sikre Norges posisjon som en stor energileverandør til Europa. Samtidig er en mer stabil, høy aktivitet, avgjørende for at ungdom skal ønske å utdanne seg til jobb i denne næringen, sier han.

Pedersen er klar på at oljepakken er viktig for å sikre mer aktivitet på sokkelen framover.

-Oljepakken, som Industri Energi var en forkjemper for, gjør at det kommer flere nye utbyggingsprosjekter de neste årene. Disse utbyggingene vil gi sårt tiltrengt aktivitet for boring av produksjonsbrønner, men samtidig lurer vi på hva som skal skje med hensyn til plugging av brønner som ikke er i produksjon lenger, sier han.

Møtet i Amsterdam markerte også starten på neste års hovedoppgjør.

-I hovedoppgjør er hele tariffavtalene oppe til diskusjon. Vi oppfordrer medlemmene allerede nå om å tenke på hva som kan forbedres i avtalene og spille inn forslag til klubbene sine. Det er viktig at medlemmene engasjerer seg og sikrer bred forankring for våre krav i oppgjøret, sier han.

Orienterte om sammenslåingsprosessen

Under møtet deltok også forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Han hadde en grundig orientering om status i sammenslåingsprosessen med FLT.

-Vi er enig med FLT om et sammenslåingsdokument som sier hva vi er og hva vi ønsker. Og hvordan vi skal jobbe som et nytt sammenslått forbund, sier han.

Frode Alfheim orienterte om FLT-sammenslåingsprosessen på NR forum-møtet. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim er tydelig på at et nytt og større forbund vil bli en maktfaktor i norsk arbeidsliv. -Og vi skal synliggjøre at vi er et offshoreforbund, også etter sammenslåingen, sier Alfheim.

Se bildegalleri fra møtet i NR-forum: