HVO-nettverket

HVO-nettverket er forbundets samlingsplass for hovedverneombud (HVO) innenfor alle bransjeområder. Hensikten er å bidra til mer samarbeid og erfaringsoverføring. HVO-nettverket er et underutvalg av HMS-utvalget.

Retningslinjer:

 1. Nettverket drives av vernetjenesten selv.
 2. Nettverket kan ha 2 møter i året, hvor et møte holdes samtidig med Industri Energis HMS konferanse. AU avholder møte i forkant av HVO nettverkets møte.
 3. Nettverket velger Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal bestå av 8 personer.
  a. 4 for Offshore og 4 for Onshore
  b. Det velges 2 vara offshore og 2 vara Onshore
  c. Det skal også velges leder og nestleder, hhv fra Onshore og Offshore
 4. Ved oppstart av AU velges halvparten av medlemmene for 1 år for å opprettholde kontinuitet. Videre velges medlemmene for 2 år av gangen.
  a. AUs nettverk konstituerer og fordeler roller/oppgaver selv.
 5. Det legges opp til 4 faste møter i året. Ved behov kan det kalles inn til ekstra møte i AU.
 6. Industri Energi møter med representanter både på de 2 årlige nettverksmøtene og på Arbeidsutvalgsmøtene.
  a. Referatet legges på forbundets nettside og gjøres tilgjengelig for nettverkets medlemmer.
 7. Nettverkets Arbeidsutvalg planlegger aktiviteten for året.
 8. Industri Energi bærer kostnadene med HVO nettverket.
 9. Leder (nestleder) i nettverket møter fast i Industri Energis HMS utvalg.
 10. Nettverket kan behandle alle relevante saker innen sitt område:
  a. Nettverket behandler spørsmål og saker av felles karakter innenfor nettverkets område
  b. Nettverket kan også behandle saker som forbundet (Industri Energis HMS utvalg) sender for høring og uttalelse, å bruke representanter i arbeidsgrupper som nedsettes
  c. Nettverkets vedtak og beslutninger er rådgivende
  d. Normalt avgjøres sakene ved flertallet av stemmene til de oppmøtte
  e. Nettverket kan sende saker til Industri Energis HMS utvalg for behandling eller uttalelse
 11. Retningslinjene kan endres ved behov og godkjennelse av HMS utvalget (Industri Energi).

HVO-nettverkets arbeidsutvalg

 • <a href="http://Roger Hansen Roger Hansen, leder (Yara Porsgrunn/Herøya)
 • Aril Bråten (Oceaneering)
 • Alise Sjo (NOC)
 • Anita Kristin Søvik (Ekornes)
 • Jan Ingvar Aker-Iversen (Halliburton)
 • Kai-Egil Kvarme (Rockwool)
 • Frode Iversen (Vistin Pharma)
 • Frode Nirisen, (ConocoPhillips)
 • Kristine Sande, vara (Elkem Bremanger)
 • Staal Wik Sture, vara (Bilfinger Industrial Service
 • Jan Harald Torvund, vara (Equinor)
 • Roar Grønvold, vara Chemring Nobel

I tillegg er drøyt ytterligere 50 verneombud medlemmer av nettverket.

Kontaktpersoner

Henrik Solvorn Fjeldsbø

Henrik Solvorn Fjeldsbø

Håkon Aasen Bjerkeli

Håkon Aasen Bjerkeli