DVA-konferansen satte fokus på et mer inkluderende arbeidsliv

– Det gleder meg virkelig å se at arbeidet med å adressere dysleksi og de utfordringene dyslektikere møter på arbeidsplassen endelig har fått den oppmerksomheten det fortjener, sier hovedtillitsvalgt Gard Folkvord i IE&FLT.

Folkvord var en av de 115 tillitsvalgte og ledere som møtte opp da DVA-konferansen nylig ble avholdt i Oslo.

Gard Folkvord fra Boliden Odda hilser på AU-medlem Cay Nordhaug. Foto: Egil Brandsøy.

I tillegg kom politikere og samfunnsledere for å høre og diskutere resultatene fra et nesten to år langt pilotprosjekt som heter dysleksivennlig arbeidsplass.

LAST NED: Åtte bedrifter har deltatt i prosjektet, og funnene kan du nå lese i den ferske rapporten: “Veien mot et tryggere og mer inkluderende arbeidsliv

– I dag er en feiring av fremgang, samarbeid og en visjon om et mer inkluderende arbeidsliv, sa fagleder og spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge Rita Lie. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi ble holdt nede i lønn

Konferansen startet med en samtale på scenen der AU-medlem Cay Nordhaug gratulerte Roald Sandal og Arild Magnussen med den store dagen.

– For 7 år siden startet vi dette på Nikkelverket med Hanne-prosjektet, og nå sitter vi her på denne konferansen, sier han.

Nordhaug understreker at arbeidslivet har beveget seg fra å være muntlig til å bli mer skriftlig.

Fra venstre: Au-medlem Cay Nordhaug, Arild Magnussen, Roald Sandal. Foto: Egil Brandsøy.

LES OGSÅ: De fire samarbeidspartnerne har skrevet en kronikk om DVA i Frifagbevegelse.

Magnussen forteller at han og Sandal ble holdt nede i lønn.

– Den aldersgruppen som jeg og Roald tilhørte, hadde vanskeligheter med å avansere i lønnstrinnene. Vi forstod ikke skjemaene, sier han, og legger til:

– Jeg kan ikke lese, og Roald kan ikke skrive.

Roald Sandal forteller at de ble utelukket.

– Det som skjedde var at da de delte ut skjemaene og alt annet, sto vi der mens alle andre gikk fremover. Sinnet oppstod da de smarte menneskene bestemte at vi ikke var gode nok til å være med, sier Sandal.

En videohilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre blir avspilt. Direktør for HMS og kvalitet ved Glencore Nikkelverk Harald Eik til høyre. Foto: Egil Brandsøy.

Åpenhetskultur er koden å knekke

Nordhaug påpeker at arbeidslivet kan bli dysleksivennlig med veldig enkle verktøy.  

– I tillegg er åpenhetskultur den viktige koden å knekke. Det er viktig med forankring, det er viktig med partsamarbeid mellom bedrift og tillitsvalgt og verneombud, sier han.

Cay Nordhaug på scenen. Foto: Egil Brandsøy.

– Når ballen først har begynt å rulle, så er det ikke noe som stopper den

Petter Arnesen, som er leder for IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, sier at han tror at det arbeidet som nå er startet for å gjøre arbeidsplasser mer dysleksivennlige, vil bidra til en tryggere og bedre arbeidshverdag for mange. Både i industrien og ellers.

Petter Arnesen. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi er også veldig opptatt av at dette arbeidet nå videreføres. Og der håper vi virkelig at både NHO og LO i samarbeid med myndighetene vil gå i bresjen for å få etablert og finansiert et langsiktig DVA-prosjekt, sier han og legger til:

– Jeg tenker at når denne ballen her først har begynt å rulle, så er det ikke noe som stopper den.

Alexander Andersen, leder for Nikkelverkets Arbeiderforening på Glencore Nikkelverk. Foto: Egil Brandsøy.

Skal i møte med LO og NHO etter påske

Under DVA-konferansen ble rapporten levert ut til alle gjester, og vil sendes ut til politikere og organisasjoner. Håpet er at prosjektet skal videreføres av NHO og LO.

Overlevering av rapporten DVA-rapporten til NHO og LO. Fra venstre Kristian Enger (NHO) og Kristin Sæther (LO), Caroline Solheim (Dysleksi Norge), Cay Nordhaug (IE&FLT), Pernille Vogt (Norsk Industri), og Petter Arnesen (IA bransjeprogrammet). Foto: Egil Brandsøy.

– Det LO og NHO har sagt er at det er helt naturlig at de viderefører denne piloten og blir arbeidslivets parter. Vi har allerede skissert en møtedato, så vi kommer til å ha et møte etter påske, hvor vi skal se på hvordan dette kan følges opp videre, og i hvilken form, sier Nordhaug.

Partene i samtale på DVA-konferansen. Foto: Egil Brandsøy.

– Det er fantastisk å se hvor langt vi har kommet og å få anerkjennelse fra både stortingsrepresentant Hadia Tajik, NHO og LO. Alle er enige om at dette arbeidet er svært viktig å ta videre, legger Nordhaug til.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik besøkte konferansen og sa at dette prosjektet er viktig for å øke lønnsomheten ikke bare i bedrifter, men i hele samfunnet. Foto: Egil Brandsøy.

Introduksjon internasjonalt

Hovedtillitsvalgt Gard Folkvord, som tok turen fra Boliden i Odda, sier at konferansen har fått han til å til å tenke tilbake på egen arbeidsplass.

– Jeg tenker på de årene jeg har hatt bak meg på Boliden der noen har bedt meg om å skrive for dem, eller om å ordne avvik eller skrive rapporter. Jeg har ikke reflektert over at det gjerne har vært på grunn av at de har hatt skrivevansker.

Arild Magnussen, nummer tre fra venstre. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi har så mange av våre venner som sitter med disse utfordringene og vi bør reise hjem og gjøre noe med det, konstaterer Folkvord.

Han legger til at det har vært interesse for prosjektet internasjonalt.

Gard Folkvord fra Boliden Odda med Roald Sandal. Foto: Egil Brandsøy.

– Boliden er et internasjonalt selskap og jeg har blitt bedt om å sende ut mer informasjon. De tillitsvalgte vurderer å sette fokus på dette på sine smelteverk i Finland og Sverige, sier Folkvord.

Stående applaus til Arild Magnussen og Roald Sandal på slutten av konferansen. Foto; Egil Brandsøy.