Nye næringer på norsk sokkel må ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår

– Like naturlig som å endre skattesystemet for nye næringer på norsk sokkel, som finansminister Vedum ønsker å gjøre, er at den samme regjeringen sikrer ordnede lønns- og arbeidsvilkår for de som skal jobbe der, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Finansdepartementet har foreslått å innføre skatteplikt for utenlandske selskaper og arbeidstakere som har inntekt i tilknytning til havbruk, og arbeidstakere som har tilknytning til mineralvirksomhet, havvind og karbonhåndtering på kontinentalsokkelen.

– Vi ønsker å sikre at fellesskapet får en rettmessig andel av utenlandske selskapers verdiskapning i norske områder, og gjør derfor noen nødvendige skattegrep for å sikre nasjonal kontroll, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i E24.

Nye næringer må bindes av norske tariffavtaler

Forbundsleder Frode Alfheim hilser en større aktivitet på norsk kontinentalsokkel velkommen.

Samtidig understreker han at virksomheter innen mineral, havvind, havbruk og karbonhåndtering må ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

– De nye næringene må utfordres slik at de bindes av norske tariffavtaler og at aktivitetene knyttet til næringen utføres i Norge, sier han.

Alfheim sier at det vil bidra til at til klima og miljø blir vektlagt, og at det er bra for industrien i Norge.

– Det vil bidra positivt til å bygge ut norsk industri med norske leverandører, konstaterer forbundslederen.

Må være i henhold til HMS-standarden på sokkelen i dag

Alfheim legger også vekt på at den forventede økningen i aktivitet fra nye næringer må være i samsvar med dagens standarder for helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel.

– Vi vil ikke inngå kompromisser når det gjelder sikkerheten til våre medlemmer. God helse, miljø og sikkerhet må være forutsetningen for aktivitet i norske områder og for selskapene som driver der, slår Alfheim fast.

Det foreslås at endringene skal ha virkning fra og med 2025. Fristen for å komme med merknader til høringsnotatet er 17. juni 2024, melder Finansdepartementet i en pressemelding.