Vil vurdere å anke MDE-saken til lagmannsretten

Industri Energi tapte rettssaken om virksomhetsoverdragelse innen forpleining mot Equinor. – Vi er skuffet over dommen i tingretten og vil vurdere anke, sier advokat Ulrik Haukali.

Industri Energi hadde tatt ut søksmål mot Equinor på vegne av 31 saksøkere som tidligere var ansatt i bemanningsforetaket MDE. Disse arbeidet innen forpleining på Equinors installasjoner på norsk sokkel, men ble oppsagt da Equinor i fjor høst avsluttet kontrakten med MDE.

Kjernespørsmålet i rettssaken var om det forelå en virksomhetsoverdragelse da Equinor avsluttet kontrakt om innleie av forpleiningspersonell med MDE og oljeselskapet ansatte en rekke nye folk i forpleiningen.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett står det: «Retten konkluderer (…) med at oppsigelsen av innleiekontrakten og de foretatte ansettelser av tidligere MDE-ansatte i Equinor ikke kan anses som en virksomhetsoverdragelse.»

Det er advokatene Ulrik Haukali og Agnete Velde Jansson i Industri Energi som har ført saken på vegne av saksøkerne.

-Vi mener fortsatt at overdragelsen av aktiviteten til MDE er en virksomhetsoverdragelse. Vi er skuffet over dommen og vil gå nøye gjennom den. Og vi vil vurdere å anke til lagmannsretten, sier Haukali.

*Oppdatering 6. desember: I dagene etter vi mottok dommen har vi hatt en del vurderingsrunder, og kommet til at vi ikke kommer til å anke denne saken. Beslutningen er basert på rettslige vurderinger og ikke minst innspill fra medlemmene.

Les mer:

Equinor ansetter faste folk i forpleiningen

Rettssaken om Equinor forpleining starter i neste uke