Equinor ansetter faste folk i forpleiningen

Equinor har besluttet å ansette flere faste fremfor å fortsette med innleie fra bemanningsselskapet MDE i forpleiningen. Industri Energi mener dette er gode nyheter og et eksempel til etterfølgelse.

Equinor begrunner beslutningen om å ikke fortsette med innleie i forpleiningen med kommende endringer i lovverket, som innebærer innstramminger ved bruk av bemanningsselskaper.

-Dette er gledelige nyheter som viser at politisk påvirkning fungerer. Industri Energi har i flere år arbeidet politisk for å få endret reglene om innleie og vi har tatt mange saker til rettsapparatet, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud. 

Regjeringen ønsker endringer i regelverket for innleie. Industri Energi har skrevet høringssvar til det nye lovforslaget og hadde 28. april eget møte med statssekretær Maria Walberg (Ap) i Arbeidsdepartementet om utfordringene til våre medlemmer i bemanningsselskap.

Ulike utfordringer for innleide

Forbundets tillitsvalgte i Equinor har engasjert seg sterkt i de ulike utfordringene innleid personell møter i forhold til det å være fast ansatt i selskapet.

-Vi har hatt egne politiske samtaler, samt utført mye arbeid internt, inkludert møter for å hjelpe innleid personell fra forskjellige bemanningsselskapene, sier Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Industri Energi Equinor.

Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Equinor. Foto: Atle Espen Helgesen

Han er svært fornøyd med at Equinor har besluttet å styrke forpleiningen med egen faste ansatte, framfor innleie.

-Det er bra at selskapet ønsker å ansette mange fra bemanningsselskapet MDE i den ansettelsesprosessen forpleining holder på med. Det gjør at mange av de som har arbeidet mot våre innretninger nå heller blir ansatt i Equinor enn i MDE, sier Stamnes.

Topartssamarbeid er en bærebjelke

Leder for juridisk avdeling i Industri Energi, Karianne Rettedal, er klar på at det er en rekke utfordringer med innleie, framfor bruk av faste ansettelser. Hun viser blant annet til at tilknytningsformen ikke skal ha betydning for lønns- og arbeidsvilkår etter innføringen av likebehandlingsprinsippet.

-Vi ser imidlertid ofte at det skjer en ulik behandling mellom innleide og fast ansatte ved for eksempel ordinær lønn, sykepenger, bonuser, og også fortsatt uforutsigbare lønnsvilkår i form av nulltimerskontrakter. Et stort antall saker vi har hatt dreier seg om tvister i tilknytning til dette, sier Rettedal.

Hun sier at det også er en velkjent utfordring å få etablert tillitsvalgtapparat i bemanningsselskap.

Karianne Rettedal, leder juridisk avdeling i Industri Energi. Arkivfoto

– Den gjeninnførte kollektive søksmålsadgangen for fagforeninger styrker vår mulighet til å prøve saker om ulovlig innleie og er et godt virkemiddel for oss som fagforening. Arbeidstakere i bemanningsbransjen vil ofte vegre seg for å anlegge søksmål i frykt for egen arbeidssituasjon og også kunderelasjonen mellom bemanningsforetaket og innleier, sier Rettedal.

Innstrammingene i regelverket som nå er iverksatt og fortsatt utredes i lovforarbeider, underbygger og forsterker lovens hovedregel om fast ansettelse i virksomheten arbeidet utføres i. -Vår erfaring er at det i mange tilfeller benyttes innleie i langt større utstrekning enn loven gir adgang til, sier Rettedal.

Vår erfaring er at det i mange tilfeller benyttes innleie i langt større utstrekning enn loven gir adgang til

Karianne rettedal

Industri Energi har gitt innspill til høringsrunden og er tilfreds med departementets forslag til lovendringer. – Det gir oss et svært godt utgangspunkt for å fortsette vårt arbeid med å skape seriøse og trygge arbeidsplasser, også for arbeidstakere som leies ut, sier Rettedal.

Står på for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår

Forbundet har jobbet aktivt for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår i bemanningsselskaper.

-Vår utfordring med bemanningsbransjen går på å vise selskapene hvilken verdi det kan ha for de å ha et godt samarbeid med tillitsvalgte og forbund. Selskaper som ikke har erfaring med våre tariffavtaler og arbeidstidsordninger har ofte hatt god hjelp av et slikt samarbeid. Som oftest klarer vi å finne de beste løsningene sammen, sier forbundssekretærene Herdis Eide og Jørn Erik Bøe.

Offshorekokken Torgeir Klokkerhaug på Norne får flere kollegaer som blir ansatt i Equinor. Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Stamnes

De mener det er gledelige nyheter at det største operatørselskapet på norsk sokkel, Equinor, nå skal ansette faste folk direkte, i stedet for å bruke innleide i forpleiningen.

-Forbundets fokus vil være som det alltid har vært, nemlig å sikre flest mulig faste, trygge jobber. Vi går ut fra at Equinor er enig i at alle de samme folkene som til nå har vært god nok til å være innleid også er gode nok til å ansettes fast, sier Eide og Bøe.