Tar ut søksmål mot Equinor i MDE-saken

Industri Energi har på vegne av 31 saksøkere tatt ut søksmål mot Equinor. Kjernespørsmålet i saken er om det foreligger en virksomhetsoverdragelse da Equinor avsluttet forpleiningskontrakten med MDE.

Saksøkerne har tidligere vært ansatt i bemanningsforetaket MDE og arbeidet innen forpleining på Equinors installasjoner på norsk sokkel. De ble oppsagt da Equinor i fjor høst avsluttet kontrakten med MDE.

-Dette er folk som har jobbet for Equinor gjennom et bemanningsforetak. De har utført jobben sin på en god måte og de er godt likt ute på installasjonene. Equinor velger likevel å ikke ansette dem når det sier opp kontrakten med bemanningsbyrået, selv om det er klart at Equinor trenger flere folk i forpleiningen, sier forbundssekretær Herdis Rosland Eide i Industri Energi.

Det er advokatene Ulrik Haukali og Agnete Velde Jansson i Industri Energi som fører saken på vegne av saksøkerne.

-Saksøkerne gjør gjeldende at deres rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsforholdet med MDE er overført til Equinor som følge av reglene om virksomhetsoverdragelse, sier Velde Jansson.

Saken skal behandles av Sør-Rogaland tingrett den første uken i oktober 2023.