Sammen for å ivareta helikoptersikkerheten for medlemmene

LOs helikopterutvalg har deltatt på verdens største helikoptermesse, Heli-Expo, som i år ble arrangert i Atlanta, USA. -Dette er et viktig møtested for å sikre at våre medlemmer skal ha en trygg reise til og fra jobb, sier Henrik S. Fjeldsbø som leder utvalget.

Gjennom bred kompetanse og et svært godt nettverk, utviklet gjennom flere tiår, bruker helikopterutvalget den norske modellen som grunnlag for å påvirke helikoptersikkerheten, både på sokkelen og innlands.

-En langsiktig tilnærming har vært avgjørende for å bygge tillit i denne næringen. Over tid har vi bygd en solid og sammensatt kompetanse på flere fagfelt som helikopterbransjen har stor respekt for, sier Erik Hamremoen, spesialrådgiver i LO og nestleder i utvalget.

Helikopterutvalget i møte med den globale konsernledelsen i CHC Helicopter. Henrik Fjeldsbø (nærmest th) forklarer her nyutnevnt konserndirektør i CHC Jørn Madsen (tv med grå dress) hvordan utvalget vurderer sikkerheten på sokkelen. Foto: Atle Espen Helgesen

Han støttes av Øyvind Strøm, leder i Norsk Helikopteransattes Forening (NHF). –Fagforeningenes rolle i denne bransjen er betydelig styrket de siste ti årene som følge av etableringen av helikopterutvalget i 2013. Ved å stå sammen i ett utvalg har vi samlet solid kompetanse fra flere fagfelt. Over tid har vi bygd tette bånd og tillit på tvers av forbundene. Selve styrken i utvalget er bredden i kompetanse, men det som samler oss er vår felles interesse, nemlig fokuset på sikkerhet, sier Strøm.

Sondre Hørsdal, ny leder i flygerforening i CHC Helikopter Service og deltaker på Heli-Expo for første gang, er særlig imponert av det nettverket helikopterutvalget har bygd. -Tilgangen vi har til de viktigste aktørene i bransjen har en uvurderlig verdi i forhold til å ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for våre medlemmer, sier han og understreker at sikkerhetskulturen i offshore helikopterbransjen i Norge er enestående i et globalt perspektiv.

Stedet der alle samles

Heli-Expo er messen der hele helikopterbransjen treffes én gang i året. Den arrangeres i ulike byer i USA fra år til år. I 2023 ble Heli-Expo arrangert i Atlanta, Georgia, 6-9. mars.

-LOs helikopterutvalg deltar alltid på Heli-Expo. Det å være her gir oss en unik anledning til å treffe toppledelsen i selskapene, fremme våre syn og sånn sett påvirke de viktigste aktørene i bransjen i løpet av noen få hektiske dager. Samtidig er det nødvendig å delta på Heli-Expo for å fange opp hva som skjer, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

Han mener at det er skjedd en markant endring i helikopterbransjen bare det siste året. – I fjor var det stor usikkerhet og bekymring som preget Heli-Expo-messen. Nå har aktiviteten i oljebransjen tatt seg kraftig opp og interessen for helikoptervirksomheten på norsk sokkel er større enn noensinne, sier Fjeldsbø.

Han viser til at det i dag finnes 44 Sikorsky S92A-maskiner i Norge. Det antallet har aldri vært høyere. -Samtidig gir det utfordringer for Sikorsky som den siste tiden har slitt med å levere nok reservedeler, noe som kan bety mindre tilgjengelighet på helikoptrene framover, sier Fjeldsbø.

-Det har derfor vært viktig for oss å legge press på Sikorsky for få deletilgangen opp igjen. I møte med konsernledelsen beroliget Sikorsky oss om at de har fullt fokus på dette, og at de har planer som vil forbedre situasjonen i løpet av ett års tid, sier leder i NHF, Øyvind Strøm.

Trenger en alternativ helikoptertype

Helikopterutvalget har siden Turøy-ulykken i 2016 vært opptatt av at det trengs en alternativ helikoptertype på sokkelen, som erstatter for H225, i tillegg til dagens Sikorsky-maskiner.

-Vi stoler på Sikorsky S92A-helikoptrene som i dag bringer oljearbeidere til og fra sokkelen, men det er for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshoretrafikk. Vi må ha redundans i helikoptertrafikken, sier Fjeldsbø.

Italienske Leonardo Helicopters stilte med flere maskiner på Heli-Expo, men ikke Aw189 som er blant de aktuelle typene som passasjerhelikopter på norsk sokkel. Nærmest ses en Aw139 som trolig blir tatt i bruk som SAR-helikopter på sokkelen. Foto: Atle Espen Helgesen

På messen i Atlanta deltok alle produsentene som kan levere alternative maskiner, både franske Airbus, amerikanske Bell og italienske Leonardo.

-Vi har møtt ledelsen hos alle produsentene her borte. Og vi har møtt leasingselskapene Milestone og LCI, som eier flesteparten av maskinene og vi har hatt møter med toppledelsen i helikopterselskapene CHC og Bristow, sier Fjeldsbø.

Optimisme blant produsentene

Hovedinntrykket er at ting begynner å skje og at det er stor optimisme blant de ulike produsentene.

– De ser nå at det mest sannsynlig vil komme alternative maskiner på sokkelen og de begynner å posisjonere seg i forhold til det. Samtidig krever det tett oppfølging fra helikopterutvalget, for å sikre at våre medlemmers interesser blir ivaretatt av både produsentene, leasingselskapene og operatørene, sier Fjeldsbø.

Han vil ikke peke på en favoritt blant de alternative helikoptertypene, men understreker at det trengs en moderne maskin som er tilpasset norske forhold, norske regler, retningslinjer og anbefalinger. I tillegg understreker han at helikopterutvalget ønsker at Sikorsky iverksetter det såkalte A+-programmet som innebærer en oppgradering av S92-flåten.

*LOs helikopterutvalg arrangerer sin egen konferanse om helikopterbransjen 19.-20. april på Sola. Arrangementet er åpent for alle og gratis. Les mer og meld deg på her.