Tiden er overmoden for å anskaffe alternative offshorehelikoptre

-Vi stoler på Sikorsky S92A-helikoptre som i dag bringer oljearbeidere til og fra sokkelen, men det er for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshoretrafikk, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

Industri Energi og LOs helikopterutvalg deltok denne uka på Solakonferansen som er landets viktigste møtearena for diskusjoner rundt offshore helikoptersikkerhet.

-Helikoptersikkerhet er svært viktig for våre medlemmer som er avhengig av helikopter for å komme til og fra jobb. Og vi har en ambisjon om å delta på de arenaene der sikkerhetsnivået innen helikoptersikkerhet blir utformet, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Solakonferansen ble i år preget av diskusjoner om alternative helikoptertyper på norsk sokkel.

-Siden Turøy-ulykken for over fem år siden har bare én helikoptermodell vært i bruk på norsk sokkel. Tiden er overmoden for å få inn en ny type, mener Henrik Fjeldsbø.

Sikorsky S92-helikoptre på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

Fjeldsbø understreker at han stoler på Sikorsky-helikoptrene, men den ekstra sikkerheten en ny type vil gi er essensiell.  – Det er for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshoretrafikk, sier han.

Han forklarer at et eventuelt havari med helikoptertypen, hvor som helst i verden, potensielt kan medføre at typen får flyforbud, og dermed kan lamme all offshoretrafikk.

Sikorsky S92 har vært i trafikk på sokkelen i snart 20 år, og flere maskiner nærmer seg maksimum antall flytimer. -Sikorsky jobber med å utvikle nye versjoner av S92 som vi forventer å se i trafikk i årene som kommer, men samtidig trengs en annen type, understreker Fjeldsbø.

Tre kandidater

Tre alternative helikoptermodeller ble presentert under Solakonferansen, nemlig Bell 525, Leonardo AW189 og Airbus H175.

– Vi har god dialog med de ulike produsentene og mener alle tre alternativene kan gjøre en god jobb, sier lederen i LOs helikopterutvalg og understreker at det er viktig med ny teknologi, sikkerhet og komfort.

Tom Stian Beitland (tv) og Henrik Fjeldsbø klar for prøveflyging med AW189. Foto: Atle Espen Helgesen

Fjeldsbø fikk under konferansen prøvefløyet AW189, sammen med teknikernes representant i LO helikopterutvalg, Tom Stian Beitland fra NHF. – Dette er sammen med H175 maskiner som allerede er i bruk blant annet på britisk sokkel, sier han.

Samtidig åpnet amerikanske Bell Helicopters et nytt opplevelsessenter på Sola, der interesserte kan komme og se en tro kopi av det nyutviklede 525-helikopteret i full størrelse.

–De neste ukene skal blant annet oljeselskapet Wintershall sende tillitsvalgte, verneombud og helikopterlandigspersonell (HLOer) til opplevelsessenteret på Sola for å lære om helikoptertypen som de har en intensjonsavtale om å ta i bruk, sier Fjeldsbø.

Henrik Fjeldsbø i cockpit på utstillingsmodellen av det nye Bell 525-helikopteret. Her får han instruksjon av helikopterpilot Torstein Sandven, som også er i LOs helikopterutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

Biodrivstoff skal senke klimautslippene

Nylig ble det kjent at helikopterselskapet CHC Helikopter Service skal tanke sine offshorehelikoptre med en blanding med biodrivstoff. Også dette var et hett samtaletema under konferansen.

-Vi er positive til at også helikopterbransjen tar grep for å redusere sine klimaavtrykk, sier Fjeldsbø og understreker at innblandet biodrivstoff er sertifisert og skal være like trygt som tradisjonelt drivstoff.

-Samtidig oppfordrer vi helikopteroperatørene til å følge litt ekstra med under vedlikehold, sier han.

Ny sikkerhetsstudie kommer

Etter planen skulle den nye helikoptersikkerhetsstudien HSS4 blitt presentert under Solakonferansen, men arbeidet som ledes av Sintef er forsinket.

 – Denne studien utgis hvert tiende år, og dette er den fjerde i rekken. Vi ser fram til HSS4 kommer og har klare forventninger om at det gis tilrådninger som vil bli førende for det framtidige helikoptersikkerhetsarbeidet og som vil bidra til å heve sikkerheten ytterligere, sier han.

Han forklarer at studien skal se på trender, hva man forventer at kommer av ny teknologi, muligheter og utfordringer, og tilrådninger.

Studien støttes av partene i næringen og Industri Energi bidrar med sponsormidler.

Industri Energi opprettet sitt eget helikopterutvalg i 2013 med hovedfokus på offshore helikoptervirksomhet. I 2018 ble dette løftet opp på LO-nivå og heter nå LOs helikopterutvalg. Utvalget ledes av Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi.

En Aw189 var fraktet til Sola fra Nederland slik at konferansedeltakerne kunne prøvefly maskinen. Foto: Atle Espen Helgesen
Bell 525- modellen i det nye opplevelsessenteret på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen
Airbus H175 er også blant kandidatene som nytt helikopter på sokkelen. Foto: Airbus