Airbus sitt nyeste offshorehelikopter kan bli aktuelt for norsk sokkel

LOs helikopterutvalg har lenge krevd at det må komme et alternativ i tillegg til dagens tilbringerhelikopter på norsk sokkel. Denne uka besøkte utvalget Airbus for å se nærmere på deres alternativ H175, som snart kan være aktuelt for norsk sokkel.

– Vi må ha redundans i helikoptertrafikken, slik vi har for alt annet offshore, og som vi historisk sett alltid har hatt innen offshore helikopter, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Han er kjent med at flere oljeselskaper og helikopteroperatører endelig har lyttet til kravet og startet en prosess med å besøke produsenter for å se nærmere på hvilke helikopteralternativer som finnes på markedet.

-Vi som representerer de ansatte i helikopterbransjen og passasjerene må være aktive i denne prosessen, for å sikre at våre medlemmers interesser blir skikkelig ivaretatt, sier Fjeldsbø.

Skal imøtekomme norske krav

Fire representanter fra LOs helikopterutvalg var denne uka hos Airbus Helicopters i Marignane i Frankrike for å få en fullstendig oppdatering rundt offshorehelikopteret H175.

-Det er lenge siden vi har besøkt Airbus, både på grunn av korona, men ikke minst fordi H175 inntil nå ikke har hatt avisningssystem, som er et ufravikelig krav for å kunne fly passasjerer på norsk sokkel. Men nå jobber Airbus med utvikling av avisingssystem på helikopteret, som aktualiserer det for bruk på norsk sokkel, sier Fjeldsbø.

Henrik Fjeldsbø er leder i LOs helikopterutvalg. Foto: Airbus

Airbus testet avisingssystemet i Brønnøysund i fjor vinter. Og den kommende vinteren skal de, i flere måneder, teste systemet på H175 under barske forhold lengst nord i Norge, trolig i Hammerfest.

Mellomstort offshorehelikopter

Airbus H175 er et forholdsvis nytt helikopter i den såkalte super-medium-klassen, med plass til 16 passasjerer i offshorekonfigurasjon. Det er bygd 49 H175 til nå og 23 av disse er i bruk i Nordsjøen, på britisk, nederlandsk og dansk sokkel.

-Ved fabrikken i Marignane har vi fått en grundig orientering om de siste oppdateringer på H175. Og produsenten mener den kan leveres, ferdig sertifisert med avisingsutstyr, fra midten av 2024, sier Fjeldsbø.

Utvalget fikk også sett nærmere på Airbus sin nye fabrikk for produksjon av girbokser og rotorhoder til helikoptre.

Setekonfigurasjonen på H175 gir plass til 16 passasjerer. Foto: Airbus

-Girbokser er vitale for flysikkerheten. Den nye fabrikken er svært moderne, med stor grad av automatisering i et skinnende rent miljø, nettopp for å unngå at fremmedelementer som sandkorn og liknende skal komme inn i det lukkede girsystemet.

Helikopterutvalget ble også vist produksjonslinjen der nye H175-helikoptrene settes sammen. Og det ble gjort en grundig demonstrasjon av autopilotsystemet i en full-flight Level D-simulator.

Mye bra, men begrenset baggasjeplass

Tidligere helikopterpilot, nå luftfartsrådgiver i LO, Erik Hamremoen, peker på en rekke positive sider ved H175.

-Jeg mener den framstår som et moderne og trygt helikopter. Det er grei plass i kabinen til 16 passasjerer. Den har et lavt støynivå, både inni og utenfor, gode evakueringsveier gjennom store vinduer. Det er en rask maskin og autopiloten er suveren, ut fra en pilots synspunkt. Minuset er begrenset plass til bagasje i lasterommet, noe som blir enda mindre med avisingssystem på plass. Dette må vi se nærmere på, og Airbus er bedt om å se på løsninger, sier han.

Erik Hamremoen inspiserer lasterommet på H175. Foto: Airbus

Hamremoen understreker at H175 også er mulig erstatter for Super Puma L1-maskinene som i dag brukes som søk- og redningshelikoptre på sokkelen og skyttelhelikopter på Valhall-feltet.

Ikke revolusjonerende, mer videreutvikling

Tekniker Rolf Bergstrøm som representerer Norsk helikopteransattes forbund (NHF) hadde en rekke spørsmål rundt de tekniske sidene av maskinen, slik som planetgir, diverse komponenter, hums-avlesning og chip-deteksjon.

-Hovedtrekkene i det tekniske designet er ikke revolusjonerende, men en videreutvikling fra Airbus sine andre helikoptermodeller, sier han. Samtidig understreker han at den nye fabrikken for girboks og rotorhoder var imponerende.

LO helikopterutvalg fikk sett nærmere på fabrikken der Airbus produserer rotorhode (bildet) og girboks til H175. Foto: Airbus

Han er overrasket over at Airbus planlegger med såkalt 100 prosent gangtidsintervall for overhaling (TBO) på hovedgirboksen til H175. -Jeg reagerer på at en slik økning ikke tas i mindre trinn for å høste erfaring med mulig økt slitasje i vitale deler i girkassa.

Bergstrøm mener at brukerne bør ha et ord med i laget når fabrikantene stadig vil øke kraftuttak og maksimal avgangsvekt, for å selge et produkt som tar mer last og gis større rekkevidde, samtidig med at overhalingsintervaller økes stadig.

Skal bedre sikkerheten for innenlandshelikoptre

Under besøket hos Airbus fikk helikopterutvalget også fulgt opp bekymringer rundt deletilgang til de aldrende Super Puma L1-maskinene rundt om i landet. Og man fikk diskutert hva Airbus gjør for å bedre flysikkerheten på innenlandsmarkedet.

-Airbus er den suverent største leverandøren av mindre helikoptre for innenlandsmarkedet. Dette er helikoptre som driver all mulig virksomhet, som for eksempel installasjon av nye strømkabler, inspeksjon av kraftlinjer, frakt av underhengende last og rundflyginger.

Fra produksjonslinjen i Marignane der H175- og H160-helikoptre settes sammen. Foto: Airbus

Tradisjonelt er dette en bransje som preges av betydelig antall ulykker, sammenlignet med offshore.  -Kundene har stort sett vært opptatt av pris og Luftfartstilsynet har utfordringer med å sette tilleggskrav utover det minimumsnivået som kreves i Europa.  Det kunne vi ikke lenger akseptere, sier Hamremoen.

LO helikopterutvalg jobber nå målrettet for å bedre sikkerheten i innenlandsmarkedet. Det er gjennomført to sikkerhetsstudier der hovedanbefalingene er at kunder som Statkraft, Lyse, BKK og Statnett må ta ansvar og sette tilleggskrav, slik oljeselskapene gjør for helikoptrene som brukes offshore.

-Vi har lenge jobbet tett med Airbus og den norske agenten for å sikre kunnskap om teknologiske forbedringer som Airbus kan levere på H125- og H130-helikoptrene for å bedre sikkerheten. Blant annet krasjsikre brennstofftanker, kabelkuttere, simulatortrening, overvåking og varslingssystemer.

– Helikopterselskapene må kunne tjene penger og de som jobber der må kunne ha sikre, gode jobber.  For å få det til så må kundene være villige til å betale litt mer.  Flere av de store kundene har allerede satt tilleggskrav. Og får vi med flere, så vil det redde mange liv, sier Hamremoen.

Les mer:

Tiden er overmoden for å anskaffe alternative offshorehelikoptre

Helikopterutvalget fikk testfly neste generasjons offshorehelikopter

Se video der Henrik Fjeldsbø forklarer hvorfor det trengs et alternativt helikopter på sokkelen (Youtube).

Se bildegalleri: