Revidert nasjonalbudsjett: Dette er gjennomslagene for IE&FLT

IE&FLT får gjennomslag for flere viktige saker i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som ble presentert av regjeringen tirsdag formiddag, bekrefter flere store og viktige saker som IE&FLT har jobbet for:

  • CO2-kompensasjonsordningen styrkes med mer penger
  • Forsvaret styrkes med 7 milliarder i år
  • Etablering av energipartnerskap for utslippskutt og styrket kraftbalanse

– Budsjettforslaget viser at regjeringen står ved og bekrefter viktige gjennomslag for oss, nå forventer vi at også Stortinget bidrar til et bredt flertall, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Fornyet CO2-kompensasjon sikrer forutsigbarhet og store investeringer

Nylig kom IE&FLT, Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet med regjeringen om en fornyet CO2-kompensasjonsordning, som nå bekreftes i budsjettforslaget. Ordningen styrkes med mer penger og et krav om at bedriftene må investere mer i energieffektivisering-, klima- og energitiltak.

– Med denne enigheten rydder vi bort usikkerheten som er skapt og vi sikrer industriens viktigste rammevilkår i mange år fremover, sier Alfheim.

Les mer: Enighet sikrer CO2-kompensasjon og store investeringer i norsk industri

Positiv til energipartnerskap for utslippskutt og styrket kraftbalanse

Regjeringen opplyser at den vil vurdere hvorvidt et energipartnerskap mellom myndighetene og olje- og gassnæringen kan bidra til å utløse tiltak som motvirker en svekkelse av Norges kraftbalanse, gjennom økt kraftproduksjon og energieffektivisering.

Forbundsleder Frode Alfheim er positiv og sier bred forankring er viktig for å sikre forutsigbarhet for utviklingen av olje- og gassnæringen framover.

Forbundsleder Frode Alfheim og Equinors konsernsjef Anders Opedal besøkte nylig Melkøya-anlegget som i tiden fremover skal gjøre store utslippskutt. Foto: Atle Espen Helgesen

– Dette er et viktig virkemiddel for å kunne utvikle en konkurransedyktig olje- og gassnæring også for framtiden, sier han.

Les mer: https://industrienergi.no/nyhet/positiv-til-energipartnerskap-for-utslippskutt-og-styrket-kraftbalanse/

Forsvaret styrkes med 7 milliarder

Regjeringen foreslår å styrke Forsvaret med 7 milliarder kroner. 2 milliarder til å øke den operative evnen og 5 milliarder til å fremskynde i Forsvarets langtidsplan.

Med dette når også Norge Nato-målet fra 2014 som sier at 2 prosent av brutto nasjonalprodukt skal brukes på forsvar innen 2024.

Les mer: https://industrienergi.no/nyhet/regjeringen-styrker-forsvaret/