Positiv til energipartnerskap for utslippskutt og styrket kraftbalanse

Forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT er glad for regjeringens initiativ for å etablere et energipartnerskap med olje- og gassnæringen som kan bidra til bedre kraftbalanse og utslippskutt på sokkelen.

Konkraft hadde mandag et første møte med energiminister Terje Aasland (Ap) om etablering av et slikt energipartnerskap. Initiativet vil også omtales i revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Regjeringen opplyser at den vil vurdere hvorvidt et energipartnerskap mellom myndighetene og olje- og gassnæringen kan bidra til å utløse tiltak som motvirker en svekkelse av Norges kraftbalanse, gjennom økt kraftproduksjon og energieffektivisering.

Forbundsleder Frode Alfheim er positiv og sier bred forankring er viktig for å sikre forutsigbarhet for utviklingen av olje- og gassnæringen framover. -Dette er et viktig virkemiddel for å kunne utvikle en konkurransedyktig olje- og gassnæring også for framtiden, sier han.

Energiminister Aasland sier regjeringen ønsker å legge til rette for økt kraftproduksjon og videre utslippskutt og utvikling i petroleumssektoren. 

-Vi må tenke nytt og løfte i fellesskap for å få på plass den krafta vi trenger for å kutte utslipp og realisere flere muligheter, og jeg er glad for at LO, NHO og resten av Konkraft-samarbeidet er positive til et slikt samarbeid, sier Aasland.

Konkraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO.