-Den grønne omstillingen skjer nå, og vi trenger mer kraft, raskere

-Vi skal skape nye grønne, gode og trygge jobber. Men for å lykkes trenger vi kraft, kraft og mer kraft, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til landsstyret i Industri Energi.

LO-lederen startet sin innledning til landsstyret i Industri Energi, som er samlet i Oslo, med å fortelle at hun tidligere i uka besøkte Herøya Industripark i Porsgrunn.

-Jeg snakket med flere tillitsvalgte i Industri Energi. De skjønner at den grønne omstillingen skjer nå. Samtidig må vi ha et rettferdig arbeidsliv og motvirke ulikhet, sier Følsvik.

Hun peker blant annet på store muligheter innenfor hydrogenproduksjon.

Et energisjokk traff kraftmarkedet

Følsvik viser så til sjokket som traff kraftmarkedet i Europa for halvannet år siden, da Russland invaderte Ukraina og stanset store deler av gasseksporten til kontinentet.

-Vi fikk den største energikrisen siden 1970-tallet, med svært høye kraftpriser. Det har gitt store utfordringer for regjeringen og har skapt stor debatt om den norske kraftpolitikken. Det ble derfor nedsatt en energikommisjon, der LO var solid representert med Industri Energis egen Are Tomasgard.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar på at det trengs en voldsom kraftutbygging i landet. Foto: Atle Espen Helgesen

-Kommisjonen er klar i sin anbefaling: Vi trenger mer av alt og det raskere.

LO-lederen er tydelig på at det trengs et voldsomt taktskifte i kraftutbyggingen her i landet, samtidig med omfattende nettutbygging og energisparing.

-Det skal bygges kraft i et tempo som vi ikke har sett maken til siden krigen, sier hun og understreker at Norge er Europas viktigste partner på energifeltet.

Åpnet for spørsmål fra de tillitsvalgte

Etter innledningen åpnet LO-lederen for spørsmål fra Industri Energis tillitsvalgte i landsstyret. Leder i samarbeidskomiteen for oljeservice, Christopher Talgø, tok opp streiken i SLB UK.

-Vi trenger full støtte fra LO i denne streiken. LO må være modig og snu hver stein for å se hva som kan stoppe det britiske selskapets opptreden. Vi kan ikke ha fagforeningsknusing og streikebryteri på norsk sokkel, sier han.

Christopher Talgø, tillitsvalgt og leder i samarbeidskomiteen for oljeservice, spør hvordan LO kan hjelpe med streiken i SLB UK. Foto: Atle Espen Helgesen

Leder i samarbeidskomiteen for elektrokjemisk, Jan Haugen, tar opp hvordan enkelte i NHO-systemet kom med noen uheldige uttalelser i forbindelse med streiken sist sommer. Mens klubbleder Einar Åge Vae i Archer sier det grønne skiftet er ønsket velkommen, men påpeker at han ønsker en tydeligere LO-profil med støtte til norsk olje og gass.

-Norsk olje og gass bidrar til lavere utslipp i en global sammenheng. Det er viktig at LO viser tydelig støtte til den jobben som gjøres på sokkelen, sier han.

Tor-Morten Thorsen fra Herøya Arbeiderforening sier de har problemer med useriøse bemanningsforetak som må stoppes. Og at han trenger hjelp fra Landsorganisasjonen.

Lover at LO skal følge opp

Peggy Hessen Følsvik svarer at LOs jurister er på SLB UK-saken og hun lover at LO skal følge opp. Til Jan Haugen sier hun at det ikke er greit med slike utspill som kom fra Norsk Industri under streiken og hun forklarer at det ble tatt opp med NHO, som raskt måtte beklage.

Til Einar Åge Vae sier hun: -Jeg håper virkelig ikke det er inntrykket blant offshoreansatte at LO ikke støtter norsk olje- og gassvirksomhet. Vi er opptatt av at vi skal ha gode og dyktige operatører i Nordsjøen i mange år framover. Og jeg er stolt over arbeidet de gjør, sier hun og oppfordrer de tillitsvalgte i olje- og gassnæringen å engasjere seg i debattene om bransjen.

Les om da LO-lederen besøkte Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen